Program na podporu překladu knih německých autorů v českém jazyce

18.6 2015
Program Goethe-Institutu (dále jen GI)
"Překlady německých knih do cizího jazyka"
podporuje zahraniční nakladatele při uveřejnění německé literatury v jiném jazyce.

Čtenářské veřejnosti, která nesdiponuje znalostmi němčiny, tak mají být zpřístupněny důležité vědecké poznatky, významná díla beletrie a literatury pro děti a mládež i vybrané naučné publikace.

V případě kladného posouzení žádosti je podpora realizována poskytnutím příspěvku k nákladům za překlad, který je vyplacen po vydání přeložené knihy. S převzetím celkových nákladů se nepočítá.

O podporu je možno požádat pouze před vydáním daného titulu.

Podporovány jsou především knihy z následujících oblastí:
-demokracie, právní stát a občanská společnost
-kulturní dimenze evropského sjednocovacího procesu
-německé dějiny 20. století (zejména: kultura paměti, vyrovnání se s minulostí)
-postoj společnosti k etnickým a náboženským menšinám
-nadprůměrné primární texty německých vědců z oblasti společenských a sociálních věd

jakož i nadprůměrná díla současné německé literatury

Zohledňovány jsou také:
-texty klasické německé literatury
-současná dramatika
-kvalitní literatura pro děti a mládež

Více informací ZDE.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).