Výsledky překladatelské soutěže 2013 (Společnost přátel Jižních Slovanů)

18.6 2015
Do letošního ročníku překladatelské soutěže se přihlásili tři mladí překladatelé se dvěma překlady dramatických textů (ze slovinštiny a z makedonštiny), s jedním souborem překladu básní (z makedonštiny) a se dvěma prozaickými překlady z bosenštiny. Došlé překlady posoudila tříčlenná porota ve složení: doc. dr. Dagmar Dorovská, CSc., předsedkyně poroty, dr. Petr Mainuš a dr. Ivana Šelešovská, členové. Porota posoudila práce samostatně a navrhla toto pořadí:

V oboru dramatu se na 1. místo umístila Tereza Ottová s překladem textu Tiny Kosi, To ti je lajf. Porota ocenila výběr zajímavého textu a lexikálně i stylisticky dobře zvládnutý překlad.

Druhé místo obsadila Tereza Fantlová s dramatickým textem Venka Andronovského, Vzpoura v domově důchodců. Jazykově značně náročný překlad překladatelka až na drobnější nedůslednosti ve stylizaci dialogů dobře zvládla

V oboru prózy porota zařadila na 3. místo dvě krátké povídky Indiry Kučukové-Sorgučové Vychovatelka a Na hrubý pytel hrubá záplata v překladu Damira Solaka. Výběr z mladé bosenské prózy označila za zajímavý. V oboru poezie nebyl oceněn žádný překlad.

Slovanský jih uveřejní na svých stránkách v průběhu letošního ročníku všechny tři oceněné texty.

Nezapomeňte na soutěž ani letos

Redakce časopisu Slovanský jih a SPJS vypsaly v lednu 2014 již 20. ročník překladatelské soutěže pro mladé a začínající překladatele z balkánských slovanských jazyků (bosenštiny, bulharštiny, černohorštiny, charvátštiny, makedonštiny, slovinštiny a srbštiny) v oboru poezie, prózy, dramatu a odborného textu.

Uzávěrka je 31. října 2014.

Překlady v rozsahu maximálně 10 normalizovaných stran strojopisu + originál překladu a stručné bio-bibliografické údaje o autoru přeloženého textu se zasílají ve třech exemplářích na adresu Společnosti přátel jižních Slovanů, ul. A. Nováka 1, 602 00 Brno.
Na vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba uvést základní biografické údaje o překladateli, adresu a bližší kontakt. Zaslané překlady posoudí tříčlenná porota. Výsledky budou oznámeny v polovině prosince 2014 na balkanistickém večeru. Nejlepší překlady budou odměněny finančními prémiemi v Kč takto:

1. / 2. / 3.
- Poezie 600 / 400 / 300
- Próza 1000 / 600 / 400
- Dramat. text 1000 / 600 / 400
- Odborný text 1000 / 600 / 400

Odborná porota má právo některou z cen neudělit.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).