Překladatelská soutěž pro mladé a začínající překladatele z balkánských slovanských jazyků - 21. r

18.6 2015
Redakce časopisu Slovanský jih a Společnost přátel jižních Slovanů v České republice
vypsaly 21. ročník překladatelské soutěže
pro mladé a začínající překladatele z balkánských slovanských jazyků (bosenštiny, bulharštiny, černohorštiny, charvátštiny, makedonštiny, slovinštiny a srbštiny)
v oboru poezie, prózy a dramatu a odborného textu.

Uzávěrka je 31. října 2015.

Překlady v rozsahu max. 10 normostran + originál překladu a stručné údaje o autorovi přeloženého textu
se zasílají ve 3 exemplářích na adresu společnosti (viz níže).
Na vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba uvést základní bibliografické údaje o překladateli, adresu a kontakt.

Zaslané překlady posoudí tříčlenná porota.
Výsledky budou oznámeny v polovině prosince 2015 na balkanistickém večeru.

Nejlepší překlady budou v kategoriiích poezie, próza, dramatický text a odborný text
odměněny finančními prémiemi v hodnotě od 300 do 1000 Kč.

Porota má právo některou z cen neudělit.

Bližší informace:
Společnost přátel jižních Slovanů v České republice
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
info@spjs.cz
http://www.spjs.cz
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).