DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V PŘEKLADATELSKÉ PRAXI

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V PŘEKLADATELSKÉ PRAXI
08.11 2019

Sobota 25. ledna 2020 v K-centru, místnost č. 16, Senovážné náměstí 23, Praha 1

 
Přednášející:
překladatelé Dagmar Heeg, Miroslav Pošta a Michal Škrabal
 
Pořadatelé:
Dagmar Heeg, Překladatelé Severu, Jednota tlumočníků a překladatelů, nakladatelství Jazykový koutek
 
Cíl kurzu: 
Překladatelům, kteří chtějí digitální technologie zahrnout do své překladatelské praxe, poskytneme jasné a přehledné informace o tom, jaké nástroje existují, co od nich mohou očekávat a kolik který stojí. Kolegům, kteří k technologiím nemají příliš vřelý vztah, pomůžeme zbavit se mýtů, předsudků a mylných představ a ujasnit si, zda by pro ně mohl být některý z nástrojů užitečný a zda se jim případná (v některých případech poměrně vysoká) finanční investice vrátí. Překladatelé, kteří již s některými technologiemi občas pracují, si mohou během kurzu své znalosti prohloubit.
 
Forma kurzu:

Úvodní přednáška vysvětlující základní pojmy a následné názorné ukázky formou tutoriálu. Kurz je zaměřen na praktické potřeby v každodenní překladatelské praxi.
 
Program:

1. blok (celkem 3 hodiny, Dagmar Heeg): CAT, MT, Trados
Přednáška: Vysvětlení pojmů CAT, TM (translation memory), MT (machine translation), představení nástrojů, které jsou na trhu dostupné, a jejich pořizovacích cen.
Tutoriál: názorná ukázka použití nástroje SDL Trados Studio 2019 při (literárním) překladu.
 
2. blok (60 minut, Michal Škrabal): Český národní korpus
Přednáška a tutoriál: Nástroje Českého národního korpusu v každodenním použití při práci překladatele (paralelní korpus InterCorp, databáze překladových ekvivalentů Treq, aplikace Slovo v kostce, aplikace SyD, korpusové rozhraní KonText).
 
3. blok (90 minut, Miroslav Pošta): Sketch Engine
Přednáška a tutoriál: Tvorba a využití vlastního uživatelského korpusu pomocí zarovnavačů, korpusových manažerů a portálu Sketch Engine a export korpusu do překladové paměti.
 
4. blok (45 minut, Dagmar Heeg): Další užitečné nástroje
Tutoriál: Diktovací program MegaWord, digitální stopky (Toggl a aplikace v Tradosu) a další.
 
Kurzovné činí 950 Kč pro Překladatele Severu, členy Jednoty tlumočníků a překladatelů a pro studenty denního studia do 26 let, 1800 Kč pro ostatní účastníky.
Po zpracování přihlášky vám e-mailem zašleme výzvu k úhradě s uvedením veškerých potřebných údajů. 

Přihlášky:
Hlásit se je možné přes digitální formulář: https://forms.gle/rpzshxsvLbkLMCBG6
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese dagmar.heeg@email.cz
 
Do 5. ledna 2020 je možné se z kurzu odhlásit, a to e-mailovou zprávou na adresu dagmar.heeg@email.cz. Při řádném odhlášení do uvedeného data vám bude kurzovné v plné výši vráceno. Po 5. lednu se již odhlásit nelze a kurzovné se nevrací, je však možné, abyste za sebe v případě, že se na kurz nemůžete dostavit, vyslali náhradníka. 
 
Pokud se nepřihlásí minimálně 15 účastníků, kurz se konat nebude a kurzovné bude přihlášeným účastníkům vráceno v plné výši na bankovní účet, ze kterého platbu posílali. Kurzovné vám v plné výši vrátíme i v případě, že bude kurz zrušen ze strany pořadatele.
 
 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).