Přednášky a prezentace z MLADÉHO JERONÝMA 2017 (20. 5. 2017)

PŘEKLADATELSKÉ SMLOUVY

25. 4. 2019
MLADÝ JERONÝM 2019 - Mgr. BcA. VIKTOR KOŠUT
Více

Soutěž JTP o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie.

25. 4. 2019
MLADÝ JERONÝM 2019 - PhDr. ThBc. TOMÁŠ SVOBODA, Ph.D
Více

ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ ÚŘEDNÍCH I SOUKROMÝCH

24. 4. 2019
MLADÝ JERONÝM 2019 - Dr. DAGMAR GRAUOVÁ: Norma ČSN 01 6910. NORMA NENÍ DOGMA!
Více

Diplomem to nekončí aneb Povídání o sebehodnocení a sebevzdělávání

24. 4. 2019
MLADÝ JERONÝM 2019 - Mgr. KATEŘINA EŠNEROVÁ (tlumočnice a překladatelka na volné noze, akreditovaná tlumočnice pro EU a vyučující tlumočení na ÚTRL FF UK)
Více
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).