PROFESNÍ PŘÍPRAVA TLUMOČNÍKŮ ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

24.4 2019

MLADÝ JERONÝM 2019 / Kristýna Pavlů, Klaudie Márová, Hana Pešková
(Studentky oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FFUK v Praze, pod vedením Nadi Hynkové Dingové).


Situace profesní přípravy tlumočníků pro neslyšící
V současné době je profesní příprava tlumočníků znakového jazyka v naší zemi komplikovaná. Na akademické půdě je možné ji absolvovat pouze v rámci jedné ze tří specializací bakalářského oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FFUK v Praze (v rámci Deaf studies). Absolventi oboru se zařazují do tlumočnické praxe po bok zkušených tlumočníků z praxe. Neexistuje kariérní "žebříček" pro tlumočníky ani standardizovaný systém podpory tlumočníků-absolventů, což v praxi sebou přináší mnoho nepříjemností a problémů. Cílem našeho vstupu je přiblížit systém aktuálního vzdělávání tlumočníků jednoho z menšinových jazyků se všemi klady a zápory, vzneseme do pléna mnoho otázek k diskuzi a budeme rádi za jejich prodiskutování.

Prezentace je v přiloženém souboru.
UKJN-Profesni-priprava-tl-zn-jazyka.pdf -  Stáhnout Online otevřít
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).