MLADÝ JERONÝM 2019

MLADÝ JERONÝM 2019
20.2 2019

MLADÝ JERONÝM 2019 - přednášky a besedy pro mladé tlumočníky a překladatele (ale nejen pro ně) proběhl 13. 4. 2019.
Některé prezentace, jež na něm zazněly, si můžete prohlédnout zde:

http://www.jtpunion.org/K-profesi/Prednasky-a-prezentace-z-Mladeho-Jeronyma


************************************************************

K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1, od 10.00

Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů
se spřátelenými profesními organizacemi.

Vstup zdarma,
registrace není nutná.

10.00-10.50

Mgr. BcA. Viktor Košut (advokát): Překladatelské smlouvy
Příspěvek se zabývá problematikou obsahu a uzavírání tzv. překladatelských smluv. Jakou roli hraje v procesu uzavírání smlouvy nakladatel, autor původního díla a překladatel? Jaké body je účelné do překladatelských smluv prosazovat a jak to může překladatelům pomoci? Jak odhalit nejčastější problémy a úskalí předložených návrhů překladatelských smluv?
 
11.00-11.50
Bc.Renata Bulvová  (vedoucí a lektorka Školy rétoriky)
Rétorika pro tlumočníky.
Práce s dechem, hlasem a artikulací.
 
12.00-12.50
Dr. Dagmar Grauová
Úprava písemností úředních i soukromých
Norma (ČSN 01 6910) není dogma, ale je dobré vědět, jak na úřední, obchodní i soukromou korespondenci. Dobrý dojem děláme jen jednou. 
Začneme Adresou a skončíme Závěrečným podpisem (a to vše v „rytmu Kvapíku“).
 
13.00-13.30 přestávka

13.30-14.50
Jak jsme barvili titulky pro Jeden svět

O zkušenosti s výrobou titulků pro neslyšící diváky se podělí
odborník na titulkování Miroslav Pošta
a vedoucí týmu AZ Translations Andrea Svobodová.
Jak se barvily titulky pro festival Jeden svět?
A jak se tyto titulky liší od běžných titulků?
 
15.00-16.00
Kristýna Pavlů, Klaudie Márová, Hana Pešková
(
Studentky oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FFUK v Praze, pod vedením Nadi Hynkové Dingove.):
Situace profesní přípravy tlumočníků pro neslyšící
V současné době je profesní příprava tlumočníků znakového jazyka v naší zemi komplikovaná. Na akademické půdě je možné ji absolvovat pouze v rámci jedné ze tří specializací bakalářského oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FFUK v Praze (v rámci Deaf studies). Absolventi oboru se zařazují do tlumočnické praxe po bok zkušených tlumočníků z praxe. Neexistuje kariérní "žebříček" pro tlumočníky ani standardizovaný systém podpory tlumočníků-absolventů, což v praxi sebou přináší mnoho nepříjemností a problémů. Cílem našeho vstupu je přiblížit systém aktuálního vzdělávání tlumočníků jednoho z menšinových jazyků se všemi klady a zápory, vzneseme do pléna mnoho otázek k diskuzi a budeme rádi za jejich prodiskutování.

16.00-16.30 přestávka

16.30
PhDr. ThBc. Tomáš Svoboda, Ph.D.:
Soutěž JTP o nejlepší diplomovou práci v oboru translatologie.
Vyhlášení nového kola soutěže, do kterého se můžete přihlásit s nedávno obhájenou diplomovou prací z oblasti překladatelství či tlumočnictví. Uzávěrka bude v listopadu t.r. Finanční odměna JTP pro vítěznou práci činí 10 000 Kč.

16.35-17.50
Mgr. Kateřina Ešnerová (tlumočnice a překladatelka na volné noze, akreditovaná tlumočnice pro EU a vyučující tlumočení na ÚTRL FF UK)
Diplomem to nekončí aneb Povídání o sebehodnocení a sebevzdělávání
Tlumočníci i překladatelé se učí celý život. Po odchodu ze školy už nám ale nikdo neřekne, kde jsme udělali chybu či co je třeba zlepšit. Jak tedy v praxi získat zpětnou vazbu? Jak se poučit z chyb a ocenit, co se povedlo? A k čemu je to vlastně dobré? Přijďte se dozvědět, jak na sebehodnocení a sebevzdělávání systematičtěji a efektivněji. Vítáni jsou všichni, kdo se chtějí učit, bez ohledu na to, zda překládají, či tlumočí.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).