Otevřený dopis ministryni spravedlnosti

Otevřený dopis ministryni spravedlnosti
27.10 2020


 Praha, 27. 10. 2020
OTEVŘENÝ DOPIS SOUDNÍCH TLUMOČNÍKŮ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI ČR

Na vědomí: Předseda vlády ČR, krajské soudy, státní zastupitelství, Policejní prezidium ČR, veřejný ochránce práv, Ministerstvo financí ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR

Vážená paní ministryně,

vyjadřujeme rozčarování nad postupem ministerstva spravedlnosti v souvislosti s připravovanou vyhláškou o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele.

Pracovní skupina soudních tlumočníků pro legislativu se jako nepovinné připomínkové místo vyjadřovala k vyhlášce tak, jak ji ministerstvo předložilo k připomínkování dne 3. 8. 2020. V rámci tohoto připomínkování se vyslovila i k ustanovení § 3 odst. 1, který zněl následovně: „Tlumočníkovi náleží za tlumočnický úkon za každou započatou hodinu při tlumočení z cizího jazyka do českého jazyka nebo naopak odměna ve výši 350 až 600 Kč a při tlumočení z cizího jazyka do cizího jazyka odměna ve výši 400 až 600 Kč.“

Pracovní skupina zde na základě letitých zkušeností z praxe navrhla stanovit odměnu pevnou částkou ve výši 600 Kč. Mnohá další připomínková místa považovala i tuto sazbu za nedostatečnou. Dne 21. 10. 2020 pracovní skupina obdržela od ministerstva vypořádání připomínek, kde se uvádí, že této připomínce nebylo vyhověno. Ministerstvo zároveň vyhovělo požadavku jak pracovní skupiny, tak například Úřadu veřejného ochránce práv, na vypuštění navrhovaného ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky, které mělo pro rok 2021 snižovat odměnu za tlumočnické a překladatelské úkony. Současně ale ministerstvo dne 22. 10. 2020 vložilo do Elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP) verzi vyhlášky pro jednání vlády, kde zní příslušné ustanovení § 2 odst. 1 takto: Tlumočníkovi náleží za tlumočnický úkon za každou započatou hodinu při tlumočení z cizího jazyka do českého jazyka nebo naopak odměna ve výši 300 až 450 Kč a při tlumočení z cizího jazyka do cizího jazyka odměna ve výši 350 až 450 Kč.

Horní sazba odměny v nynější verzi pro vládu je tedy o 150 Kč (čtvrtinu) nižší než částka, ke které se vyjadřovala připomínková místa. Obdobně je tomu i v § 3 současné verze, tedy v ustanovení o odměně za písemný překlad. Zde navíc ministerstvo – opět potichu a bez možnosti připomínkování – odměnu reálně snížilo o další pětinu tím, že za normostranu považuje 1800 znaků bez mezer, ačkoli se normostranou podle ustálených zvyklostí rozumí 1800 úhozů, tj. znaků včetně mezer. Iniciativa Za lepší zákon o soudních tlumočnících Považujeme za naprosto skandální, že ministerstvo uvádí připomínková místa v omyl a předkládá vládě sazby odměn, které se diametrálně odlišují od původního materiálu a k nimž se připomínková místa neměla možnost vyjádřit.

Musíme jednoznačně zopakovat, že navrhovaná odměna je neúnosně nízká a – v kombinaci se zvýšenými požadavky na soudní tlumočníky/překladatele a administrativní náročností výkonu profese podle nové prováděcí vyhlášky – naprosto demotivující. Soudní tlumočníci pracují léta bez veřejného reptání za částky, které byly naposledy valorizovány před více než 15 lety a absolutně neodpovídají poměrům ani nárokům této činnosti, a to v naději, že s novým zákonem jim odměny umožní se touto vysoce kvalifikovanou profesí důstojně uživit. Kvůli neochotě ministerstva odstranit neobhajitelné rozpětí tlumočník navíc neví předem, za jakou odměnu bude pracovat. Výsledkem této nejistoty budou jen spory.

Pracovní skupina soudních tlumočníků vždy – i v době velkého rozhořčení profesní komunity nad špatným návrhem nového zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích – jednala s ministerstvem maximálně korektně a snažila se využít bohaté zkušenosti z praxe k tomu, aby profesní legislativa byla co nejlepší a návrhy ministerstva nevedly k likvidaci odvětví, bez kterého se orgány veřejné moci neobejdou. Současně vysvětlovala postoje ministerstva i v rámci profesní komunity a uklidňovala „horké hlavy“. Obáváme se, že náš kooperativní přístup vyšel zcela nazmar. Zároveň si troufáme predikovat, že poslední kroky ministerstva vzbudí mezi soudními tlumočníky vyhrocenou negativní reakci, s jejímiž následky se budou potýkat samy orgány veřejné moci.

S pozdravem

Pracovní skupina soudních tlumočníků pro legislativu ve složení:
Bc. Monika Boháčková, tlumočnice českého znakového jazyka
PhDr. Klára Bojarová, tlumočnice jazyka anglického a francouzského, členka Asociace konferenčních tlumočníků
Mgr. Catherina Van den Brinková Štifterová, tlumočnice jazyka anglického, nizozemského a německého, bývalá tajemnice Výkonného výboru European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA), členka Komory soudních tlumočníků ČR a Jednoty tlumočníků a překladatelů
Dagmar De Blasio Denčíková, tlumočnice jazyka italského a slovenského, místopředsedkyně Komory soudních tlumočníků ČR, členka Jednoty tlumočníků a překladatelů, zakládající členka vzdělávací instituce pro jazyk italský Società Dante Alighieri
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D., docent Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Mgr. Katarzyna Filgasová, tlumočnice jazyka polského, místopředsedkyně Výkonného výboru Jednoty tlumočníků a překladatelů, členka Komory soudních tlumočníků ČR, členka Asociace konferenčních tlumočníků Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D., tlumočnice českého znakového jazyka, vyučující Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK, členka České komory tlumočníků znakového jazyka, členka Komory soudních tlumočníků ČR, členka Jednoty tlumočníků a překladatelů Iniciativa Za lepší zákon o soudních tlumočnících Mgr. Michal Chuchút, LL.M., tlumočník jazyka německého, advokát, člen představenstva Komory soudních tlumočníků ČR
Mgr. Edita Jiráková, Ph.D., tlumočnice jazyka ruského a mongolského, členka Asociace konferenčních tlumočníků, Komory soudních tlumočníků ČR, Jednoty tlumočníků a překladatelů, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, vyučující Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D., tlumočnice jazyka ruského, slovenského a mongolského, vyučující Ústavu jižní a centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, tlumočník jazyka anglického a španělského, lektor tlumočení a právního překladu na katedře anglistiky a amerikanistiky a katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, lektor kurzů dalšího vzdělávání pro Justiční akademii, člen Komory soudních tlumočníků ČR, člen Jednoty tlumočníků a překladatelů
Mgr. Jana Klokočková, tlumočnice jazyka francouzského a rumunského, členka představenstva Komory soudních tlumočníků ČR, členka Jednoty tlumočníků a překladatelů, kandidátka Asociace konferenčních tlumočníků
Mgr. Jiří Kocourek, tlumočník jazyka vietnamského, člen Komory soudních tlumočníků ČR a Asociace mediátorů ČR, externí vyučující komunitního tlumočení na Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, předseda South-East Asia - liaison
Mgr. Ina Maertens, tlumočnice jazyka anglického a ruského, členka Asociace konferenčních tlumočníků, členka Komory soudních tlumočníků České republiky
Mgr. Hanna Marciniak, tlumočnice jazyka polského, členka Komory soudních tlumočníků ČR
Mgr. Bc. Pavel Mašarák, tlumočník jazyka německého, člen Komory soudních tlumočníků ČR, člen Jednoty tlumočníků a překladatelů
Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D., tlumočník jazyka anglického, člen Komory soudních tlumočníků ČR
Mgr. et Mgr. Krystsina Shyianok, tlumočnice jazyka ruského a běloruského, členka Komory soudních tlumočníků ČR
PhDr. Zuzana Stašová, tlumočnice jazyka francouzského a ruského, členka výkonného výboru Asociace konferenčních tlumočníků
PhDr. Ilona Šprcová, MBA, tlumočnice jazyka ruského a anglického, členka představenstva Komory soudních tlumočníků ČR, členka Asociace konferenčních tlumočníků, členka Jednoty tlumočníků a překladatelů

Zúčastněné organizace: Asociace konferenčních tlumočníků, z.s., Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z.s., European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA), Iniciativa Za lepší zákon o soudních tlumočnících, Jednota tlumočníků a překladatelů, z.s., Komora soudních tlumočníků ČR, z.s., Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Ústav jazyků a komunikace neslyšících FFUK, Ústav translatologie FFUK
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).