Průzkum překladatelského trhu ve střední Evropě / Central European Translation Market Survey (CETMS)

30.3 2016
ENGLISH VERSION bellow

CZECH:
CETMS (zkratka z anglického „Central European Translation Market Survey“
– Průzkum překladatelského trhu ve střední Evropě)
je mezinárodní průzkum trhu týkající se překladu a zaměřený na překladatele.
Průzkum se konal v zemích Visegrádské čtyřky (dále jen V4),
tzn. v České republice, v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku.

Projekt byl koordinován z České republiky
(Ústav translatologie Univerzity Karlovy v Praze – ÚTRL),
zúčastnily se ho další univerzity (zejména Univerzita Palackého v Olomouci),
poskytovatelé jazykových služeb ze zemí V4 (zejména maďarská firma Espell),
místní kanceláře Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise
v zemích V4 (zejména pražská kancelář)
a profesní organizace (zejména česká Jednota tlumočníků a překladatelů – JTP).

Výzkum sestával z celkem 18 otázek, uspořádaných do následujících šesti sekcí:
- sídlo podnikání, pohlaví, věková skupina, nejvyšší dosažené vzdělání, délka praxe v překládání;
- profesní profil: portfolio služeb, jazyky, typy klientů, specializace;
- výchozí a cílové jazyky;
- ceny za překlad;
- technologie;
- členství v profesních organizacích.

Celkem se ankety CETMS zúčastnilo 909 respondentů.
Výsledky jsou shrnuty v závěrečné zprávě níže.

Za koordinační tým
Tomáš Svoboda, ÚTRL, JTP


*******************************


ENGLISH VERSION:

The “CETMS” (Central European Translation Market Survey)
is an international market survey,
targeted at translation and translators.
It was carried out in the following Visegrad 4 countries (“V4”):
Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia.

It was coordinated from the Czech Republic
(Institute of Translation Studies, Charles University, Prague – ÚTRL)
and the stakeholders and other organising parties included
Universities (especially Palacký University, Olomouc, Czech Republic),
LSPs in the V4 area (especially Espell of Hungary),
the Field Offices of EU Commission’s Directorate General for Translation
in the V4 countries (especially the Prague FO),
Professional Associations
(especially the Union of Czech Translators and Interpreters, JTP).

There were 18 questions altogether, organised under the following six sections:
- Place of residence, Gender, Age groups, Education, Years of experience
- Professional profile: Service portfolio, Languages, Client types, Specialisation
- Languages
- Pricing
- Technologies
- Membership of associations

A total of 909 respondents participated in the survey.
Its results are presented in the Survey Report bellow.

On behalf of the coordinating team
Tomáš Svoboda, ÚTRL, JTP

IMG-pdf-CETMS_CS_fin-(1).pdf -  Stáhnout Online otevřít
IMG-pdf-CETMS_CS_fin-(2).pdf -  Stáhnout Online otevřít
IMG-pdf-CETMS_CS_fin.pdf -  Stáhnout Online otevřít
IMG-pdf-CETMS_EN_fin-(1).pdf -  Stáhnout Online otevřít
IMG-pdf-CETMS_EN_fin-(2).pdf -  Stáhnout Online otevřít
IMG-pdf-CETMS_EN_fin.pdf -  Stáhnout Online otevřít
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).