Intenzivní program „Národní právní řády a profese překladatele: Překlad a tlumočení v rozmanitosti“

04.2 2019

Strategické partnerství LSTI na FF JU: jeden cyklus úspěšně završen, další před námi!

Program v .pdf ke stažení → ZDE

Mezinárodní projekt „Národní právní řády a podnikové právo v EU: překlad a tlumočení v rozmanitosti“ realizovaný konsorciem 7 partnerských univerzit v rámci tzv. Strategického partnerství ERASMUS+ v letech 2015-2018 byl úspěšně završen obhájením závěrečné zprávy v prosinci 2018. Projekt označovaný v angličtině akronymem LSTI, v jehož průběhu byly zorganizovány tři 14denní Intenzivní studijní programy vždy pro 35 vybraných studentů partnerských univerzit a vytvořeny pedagogické materiály pro výuku právního překladu včetně případových studií o podnikání v jazykových a právních službách, se setkal s velmi pozitivním hodnocením ze strany poskytovatele dotace, Domu zahraničních služeb MŠMT. O kvalitě realizace svědčí fakt, že zástupce organizačního týmu JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D., byl pozván na seminář se žadateli o tento druh projektové dotace, aby projekt představil jako jeden z příkladů dobré praxe.

Projekt LSTI, který má za sebou už desetiletou tradici, tím ale nekončí, právě naopak! Partnerské konsorcium znovu úspěšně podalo grantovou žádost a již ve dnech 4. až 15. února t.r. bude Jihočeská univerzita hostit první Intenzivní studijní program v rámci nového cyklu Strategického partnerství LSTI 2018-2021, tentokrát nazvaného Národní právní řády a profese překladatele: překlad a tlumočení v rozmanitosti.“ Program setkání bude velmi bohatý, vedle akademických aktivit typu přednášek, kulatých stolů a tematických workshopů nabídne i jedinečná vystoupení odborníků z praxe. Zazní nejen příspěvky zástupců překladatelských či personálních agentur, jazykových škol i advokátních kanceláří, ale vystoupí například též zástupce Generálního ředitelství pro překlad Evropské komise (blíže viz připojený program). Všichni zájemci z řad zainteresované (nejen) studentské veřejnosti jsou na jednotlivé prezentace srdečně zváni!

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz
 

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).