Daniela Müglová a kol.: Komunikace, tlumočení, překlad aneb Proč spadla Babylonská věž?

18.6 2015
Knížka zkušené translatoložky, tlumočnice a překladatelky Daniely Müglové napomáhá lépe pochopit mezijazykovou komunikaci a různé videní světa, které se projevuje v jazyce. Právě absence aplikace principů mezijazykové komunikace je často příčinou nekvalitního překladu či nesprávně přetlumočené výpovědi. Vysvětlení významových a smyslových vztahů a řečových konvencí v této knížce je doslova nabité praktickými příklady souvisejícími s komunikací z běžného života i překladatelské a tlumočnické praxe. Příklady (i ty odstrašující) jsou z anglických, německých, francouzských, českých, slovenských a ruských projevů, publicistických a odborných textů, beletrie i filmů. Zkušební krátké ukázky textů určené na překlad nebo tlumočení ilustrují jazykové a kulturní problémy, které jsou následne vysvětleny.

Publikace také ukazuje, jak dělá překladatelskou analýzu začínající a jak zkušený překladatel, tedy jak a zda identifikují „nášlapné miny“, které originál (téměř jistě) obsahuje.

Autorka zapomíná ani na překlad obrazných výrazových prostředků jako slovní hříčky, metafory, frazeologizmy a jejich konotační náboj. Uvádí příklady okřídlených výrazů, které jen „poletují“ v rámci daného jazykově-kulturního společenství a je třeba je explikovat, i ty, které jsou „přenositelné“ do jiné kultury.

Ti, kteří hledají zprostředkovatele mezijazykové komunikace se dozvědí, kdy jim postačuje „jazyková první pomoc“ a kdy třeba odborníka na překlad nebo tlumočení. Uvidí také, jak rozpoznat laika s dobrým úmyslem nebo „rádobyodborníka“ bez sebereflexe. Zamyslí se, zda mu poslouží expert z vědního oboru ze kterého se překládá (nebo tlumočí), či v jiném případe expert z příbuzného oboru – učitel cizího jazyka nebo jazykovědec.

Dvě samostatné kapitoly se věnují lexikografii a použití počítačů při překládání: a to hlavně programem pro počítačem podporovaný překlad. Knížku završuje zajímavé překladatelské desatero.

Tato svěží publikace poskytuje solidní a zároveň srozumitelný teoreticko-praktický základ mezijazykové komunikace pro překladatele a tlumočníky. Rozhodně by neměla chybět v základní výbavě praktikujících i začínajících překladatelů a tlumočníků, jakož i vysokoškolských studentů translatologických oborů a jejich učitelů. Je to kniha pro všechny, kdo by se chtěli naučit, jak zachránit pomyslnou novodobou babylonskou věž, tedy jak překonat jazykovou a kulturní bariéru a zprostředkovat mezijazykovou komunikaci.

Podrobnosti na:

http://www.enigmaczech.cz/knizni-nabidka/vysoke-skoly/komunikace-tlumoceni-preklad-aneb-proc-spadla-babylonska-vez
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).