Návrh zásad tvorby titulků

Návrh zásad tvorby titulků
29.10 2020
Pracovní skupina JTP a Překladatelů Severu pro audiovizuální překlad připravila návrh českých zásad titulkování. K diskusi teď zveme další aktéry, kteří se tvorbou titulků zabývají. Patříte-li k nim, budeme rádi, když nám pošlete své náměty a připomínky k dokumentu na adresu JTP@JTPunion.org. V předmětu zprávy prosím uveďte klíčové slovo StandardyAVT (psáno dohromady). O připomínkách budeme diskutovat a věříme, že vznikne konečná verze dokumentu, která se stane skutečným oborovým standardem.


Co je cílem zásad titulkování?

Spokojený divák
Hlavním cílem je co nejvyšší kvalita titulků pro diváka. Titulky slouží především jemu, ideálně by ho při sledování filmu neměly rušit a měly by mu zajistit komfortní zážitek. Titulky by měl pohodlně přečíst a měly by mít takovou podobu, na jakou je zvyklý.

Opora pro titulkáře
V oboru se pohybuje stále více překladatelů bez zkušenosti s titulkováním a bez bližší znalosti problematiky. Přehled hlavních zásad titulkování jim umožní poskytnout kvalitnější službu zejména tehdy, když od zadavatele nedostanou žádné pokyny a volba konkrétních parametrů zůstane na nich. Pokud se požadavky jednotlivých zadavatelů budou v základních bodech shodovat, titulkář se vyvaruje mnoha chyb způsobených nejednotnými pravidly.

Opora pro zadavatele
Zejména pokud se zadavatel na titulky nespecializuje, nebude muset vypracovávat vlastní redakční pokyny a bude mít k dispozici podklad, který zajistí jednotnou podobu titulků dodaných překladateli. Jestliže zadavatel vlastní zásady má, může zvážit úpravu některých pravidel v zájmu lepšího zážitku pro diváky a bezproblémové spolupráce s titulkáři.

Zásady titulkování v jiných zemích
Z podobných pohnutek postupně vznikají národní zásady titulkování postupně v jednotlivých zemích Evropy i jinde ve světě. Své standardy už má například Dánsko, Finsko (pro finštinu, pro švédštinu), Chorvatsko, Německo, Nizozemsko, Norsko nebo Švédsko. Nejnověji se k těmto zemím připojilo Slovinsko.
 
Pracovní skupina
Jednoty tlumočníků a překladatelů a Překladatelů Severu
pro audiovizuální překlad
 
ZasadyTitulkovani_v1.docx -  Stáhnout Online otevřít
Zasady-tvorby-titulku.pdf -  Stáhnout Online otevřít
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).