Kontakty na profesní organizace a některé vzdělávací instituce

18.6 2015
ASKOT – Asociace konferenčních tlumočníků
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
návštěvní doba: pondělí a středa 13-17, úterý, čtvrtek a pátek 10-12
tel. 224 142 385
www.askot.cz, info@askot.cz
tel./fax: 271 740 337, mobil 602 336 119


ČESKÁ KOMORA TLUMOČNÍKŮ ZNAKOVÉHO JAZYKA, o. s.
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Mob.: (+420) 737 282 537
www.cktzj.com, info@cktzj.com
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES TRADUCTEURS
INTERNATIONAL FEDERATION OF TRANSLATORS
www.fit-ift.org
Kontakty na clenske organizace FIT


KOMORA SOUDNÍCH TLUMOČNÍKŮ ČR
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
tel.:  +420 224 142 057 (záznamník), +420 604 557 241
www.kstcr.cz, kstcr@kstcr.cz


OBEC PŘEKLADATELŮ
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
tel. 222 564 082, 222 564 072
www.obecprekladatelu.cz , info@obecprekladatelu.cz
SAPT – Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov
Panská 33, 811 01 Bratislava
tel. 0918 030 114, fax: 02/5441 5477
www.sapt.sk , sekretariat@sapt.sk


SSPOL - Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Laurinská 2, 815 08 Bratislava, SR
tel./fax (+421 02) 54431294
www.sspol.sk , info@sspol.sk


SSPUL - Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
Laurinská 2, 815 08 Bratislava, SR
tel./fax (+421 02) 54431294, 0905/983 225
www.sspul.sk , info@sspul.sk


TEPIS - Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych
ul. Krasińskiego 16 lok. 134, 01-581 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 839 49 52, fax: +48 22 839 49 52
www.tepis.org.pl, tepis@tepis.org.pl

*******************************

FITES – Český filmový a televizní svaz
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
tel. 222 562 331
www.fites.cz , info@fites.cz


ÚSTAV TRANSLATOLOGIE FILOZOFICKÉ FAKULTY UK
Hybernská 3, 110 00 Praha 1
tajemnice pí. Hurníková
tel. 221 619 512, fax: 221 619 528, mobil: 603 782 038
http://utrl.ff.cuni.cz , hurnikov@ff.cuni.cz cenkova@volny.czPRAŽSKÝ LITERÁRNÍ DŮM AUTORŮ NĚMECKÉHO JAZYKA | nadační fond
Ječná 11 | 120 00 Praha 2
tel/fax: 222 540 536
www.prager-literaturhaus.com, www.literarnidum.cz
info@literarnidum.cz{{JURIDIKUM - Ústav pro další vzdělávání právníků,
Právnická fakulta UK}}
Nám. Curieových 7, 110 00 Praha 1
chroma@ius.prf.cuni.cz


JAZYKOVÁ PORADNA Ústavu pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
Dotazy možno posílat též e-mailem na adresu poradna@ujc.cas.cz (bez příloh!),
telefonovat každý pracovní den od 9 do 12 hodin na 257 531 793.
http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna


TLMOČNÍCKY ÚSTAV - Filozofická fakulta UKF v Nitre
www.ff.ukf.sk/


VÝUKA JAZYKŮ
internetový portál - čtení ze světa jazykového a multikulturního vzdělávání
http://vyuka.jazyku.cz


JEDNOTA TLUMOČNÍKŮ A PŘEKLADATELŮ
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
tel./fax 224 142 312
www.JTPunion.org , JTP@JTPunion.org
 

Komentáře

Guest

24.7 2015

knoninp

Guesterser

24.7 2015

esgergse

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).