Jak se stát tlumočníkem nebo překladatelem?

18.6 2015
Nejlépe tak, že vystudujete Ústav translatologie Filozofické fakulty UK v Praze. Na Slovensku Tlmočnický ústav Filozofické fakulty UKF v Nitře nebo translatologii na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.
Další možností, jak získat překladatelskou nebo tlumočnickou kvalifikaci, je například studium na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, se zvláštním zaměřením na tlumočnictví nebo překladatelství.

Pracovat jako překladatel nebo tlumočník lze i bez absolvování těchto škol, avšak je třeba mít na paměti, že výborná znalost cizího jazyka je podmínkou nutnou, nikoli dostatečnou. Kromě toho je totiž nutná perfektní znalost jazyka mateřského (opakuji, perfektní) a dále znalost tlumočnických nebo překladatelských dovedností, tedy vlastního "řemesla". Tyto dovednosti lze částečně načerpat na různých školeních, přednáškách a kurzech. Školení a přednášky nepravidelně pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů a dalšími sesterskými organizacemi vždy figurují v dostatečném předstihu v rubrice Akce.
Obecně platí, že běžná středoškolská znalost cizího jazyka není dostatečná pro výkon této profese.

Pokud máte dostatečnou kvalifikaci, můžete začít profesionálně překládat. K tomu je nejlepší získat napřed nějakého odběratele: firmu, která vás zaměstná, projekt, na nějž vás angažují, atd.
Můžete také začít tím, že si zařídíte živnostenské oprávnění na živnost volnou a pak se začnete shánět po zakázkách. Berte však v úvahu, že v jazycích, kde je velká poptávka (angličtina, němčina, francouzština), je konkurence přímo ďábelská a v jazycích, kde konkurence tolik nezuří (arabština, čínština, arménština), zas nemusíte dva roky zavadit o práci.
V každém případě doporučujeme všem začínajícím tlumočníkům a překladatelům, aby vstoupili do některé profesní organizace, nejlépe do JTP :-), neboť tak si zajistí pravidlený kontakt s oborem, mohou občas dostat zakázky od kolegů nebo z databáze na webu a "bude se o nich vědět".
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).