JUVENES TRANSLATORES - Vítězný překladatelský double pro gymnázium z Českých Budějovic

JUVENES TRANSLATORES - Vítězný překladatelský double pro gymnázium z Českých Budějovic
03.2 2018
Evropská komise zveřejnila jména vítězů již 11. ročníku studentské překladatelské soutěže Juvenes Translatores. Všech 28 vítězů z jednotlivých zemí EU se za odměnu podívá do Bruselu, kde si 10. dubna převezmou svá ocenění z rukou komisaře pro rozpočet a lidské zdroje Günthera H. Oettingera. Vítězkou tohoto ročníku se za Českou republiku stala septimánka Anna Kovárnová z českobudějovického Gymnázia Jírovcova.
„Srdečně vám blahopřeji k tomuto skvělému úspěchu. Dokázali jste se bravurně vypořádat s nástrahami překladu a prokázali jste svůj talent ve všech 24 jazycích EU. Znalosti jazyků jsou nesmírně důležité pro vaši kariéru i osobní růst. Jsem nadšený, že na evropských školách studuje tolik jazykově nadaných mladých lidí. Právě mnohojazyčnost nás totiž definuje jako Evropany, řekl komisař Oettinger.
Soutěž se stále těší velké podpoře a obrovskému zájmu. V tomto ročníku, tematicky věnovaném 60. výročí vzniku EU, se do ní zapojilo 3 300 studentů z celé Evropské unie. V Česku se do soutěže zaregistrovalo 45 středních škol, z nichž 21 bylo vylosováno do soutěžního kola, ve kterém nakonec soutěžilo 96 studentů. Pro překlad si při tom mohli vybrat jednu z 552 kombinací, které nabízí 24 úředních jazyků EU. Letos studenti soutěžili v celkem 144 jazykových kombinacích, včetně překladu z polštiny do finštiny nebo z češtiny do řečtiny. Česká vítězka Anna Kovárnová překládala do svého mateřského jazyka z angličtiny. „Soutěž se mi líbila a bavila mě, je to určitě zajímavý nápad. Určitě bych ji doporučila i ostatním studentům, protože jde o skvělou příležitost, jak si vyzkoušet, co obnáší překlad,“ nechala se slyšet všestranně nadaná studentka, která školu reprezentuje také v přírodovědeckých soutěžích a po střední škole se chystá studovat chemii. „Chci sice studovat v České republice, ale určitě bych během studia ráda absolvovala stáž v zahraničí“, dodává Anna. Znalost cizích jazyků se jí tak bude určitě hodit i v budoucnu.
Gymnázium Jírovcova se do soutěže Juvenes Translatores zapojuje pravidelně již od jejího zahájení v roce 2007 a v letošním roce se může radovat již z druhého vítěze. „Hlásíme se do každého ročníku, ale letos jsme byli vylosováni poprvé po třech letech. Už v roce 2008, tedy před deseti lety, v soutěži zvítězil náš student Ludvík Pouzar, kterého vítězství nasměrovalo ke studiu anglistiky,“ doplnila místní koordinátorka projektu Helena Vítová
Souvislosti
Soutěž Juvenes Translatores (latinsky mladí překladatelé) pořádá každoročně Generální ředitelství pro překlady Evropské komise. První ročník se konal již v roce 2007. Cílem soutěže je podpořit výuku jazyků ve školách a dát mladým lidem šanci si vyzkoušet, jaké je to být překladatelem. Soutěž je určena 17letým studentům středních škol a probíhá současně ve všech vybraných školách po celé EU. Soutěž inspirovala a motivovala některé účastníky k dalšímu studiu jazyků na univerzitě a k profesní dráze překladatele.
 
Tématem 11. ročníku soutěže byly oslavy 60. Výročí vzniku Evropské unie. Překlad měl v EU své místo od samého počátku a upravuje ho dokonce vůbec první evropské nařízení z roku 1958 o užívání jazyků v tehdejším Evropském hospodářském společenství. Nejprve se překládalo mezi 4 jazyky. Dnes je jich 24, což je důkazem významu jazykové politiky v EU.
Další informace:
Soutěž Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores
Tisková zpráva o JT na stránkách Evropské komise: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-543_cs.htm

 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).