Čelíme pandemii

Čelíme pandemii
18.3 2020
V současné době celý svět čelí hluboké krizi způsobené pandemii COVID-19, jejíž dosah si zatím neumíme představit, neboť nikdo neví, kdy a jak pandemie skončí. Může to být za měsíc, může to být za půl roku (víc snad proboha ne). Všechny státy přijímají řadu více či méně restriktivních opatření, které doprovází mnoho obav až paniky způsobené právě tím, že nikdo neví, jak to přesně bude vypadat ani v příštích dnech, natožpak třeba za dva měsíce.
Zaznívá tu řada oprávněných stížností kolegů, především tlumočníků, že je celá koronavirová krize připravuje o práci a dostává do svízelné finanční situace.
Ano, nepochybně všichni tlumočníci přišli o řadu zakázek v důsledku přerušení přeshraničního styku a (na to se někdy zapomíná) v důsledku obav pořadatelů mezinárodních akcí z přenosu nemoci. Zdraví kolegové, kteří mají hypotéky a malé děti jsou ve stresu z toho, že nemají peníze. A právě v důsledku té hypotéky a těch malých dětí nemají ani úspory.  Na druhou stranu tato opatření jsou přijatá proto, aby neonemocněli nebo dokonce neumřeli.  To by totiž jejich hypotéku a děti poškodilo ještě víc než málo peněz. Proto nelze než restrikce přijmout, zatnout zuby a doufat, že nebude hůř.
Situace se vyvíjí tak překotně, že už ráno neplatí, co bylo ohlášeno večer. Budeme sledovat situaci a snažit se vás informovat o relevantních opatřeních týkajících se našich profesí.
Nepřepínejte...
 
Několik užitečných odkazů

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500

Co bude s OSVČ, kteří nemohou pracovat?

https://money.cz/podnikani/koronavirus-a-podnikatele-zmena-legislativy/?fbclid=IwAR1VNJUzkuZij4TDXf-b_kAoY1KpsbfDMndEkiJhtt2SS96MrV5mS2lW9FU#nepracujici-osvc

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

https://www.komora.cz/koronavirus/?fbclid=IwAR2-0JBXNlmPHqYBWFyyZXJ9Zx7Hi_4VdMm-xR5jIKumUcwWnCkJ7LRwzPA
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).