Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT)

Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT)
18.6 2015
Dne 9. ledna 2007 valná hromada Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT) rozhodla, že se tato organizace stane přidruženým členem JTP. Vedení obou organizací pak 19.1.2007 podepsala podmínky spolupráce.


Jak se tato změna prakticky dotkne členů obou organizací?


Především to neznamená, že by se každý člen JTP stal automaticky členem ASKOT nebo naopak. Jednotliví tlumočníci zůstávají členy té organizace, do které se přihlásili a byli přijati, a kde platí členské příspěvky.


Pro tlumočníky, členy ASKOT, to však znamená, že mají na sekretariátu JTP stejné zázemí jako tlumočníci z JTP, mohou se v prostorách JTP scházet, obracet se s dotazy a žádostmi na paní sekretářku a na členy vedení JTP, mají vlastní telefonní linku číslo 224 142 385 a dostávají časopis ToP(tlumočení-překlad). Současně mají nárok na slevy ze vstupného na akce pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů podobně jako členové JTP.


Pro členy JTP to pak znamená, že se naše rodina rozrostla téměř o stovku kolegů, špičkových konferenčních tlumočníků, jejichž dlouhodobá snaha o kvalitativní kultivaci trhu posílí váhu JTP v tomto směru.


Tuto spolupráci vítáme a jsme přesvědčeni, že oběma organizacím prospěje.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).