KOMUNITNÍ TLUMOČNÍCI, VÍTEJTE!

18.6 2015
Na začátku devadesátých let, brzy poté co čerstvě založená JTP vstoupila do Mezinárodní federace překladatelů FIT, jsem za nás vyplňovala nějaký dotazník, kde se mimo jiné ptali, zda také sdružujeme komunitní tlumočníky. Copak to je, tázala jsem se. Já znám všechny druhy tlumočení u nás, ale o tomhle nevím. My rozlišujeme pouze kategorie konsekutivní, simultánní a pak taky soudní.

Od té doby se kolo dějin o notný kus pootočilo. Ze země emigrace, odkud prchaly celé generace za lepším životem na Západ, jsme se v historicky krátké době stali nejprve zemí tranzitní a posléze zemí cílovou, kde hledá lepší život i útočiště stále více přistěhovalců z Východu v celém jeho geografickém rozsahu a z celé škály příčin, genocidami počínaje a prostou chudobou země jejich původu konče.

Přistěhovat se do České republiky však představuje kromě nesporných výhod i řadu úskalí. Kromě toho, že je tu zima, vepřoknedlozelo orientálce zpravidla nenadchne, největší překážkou je však naše libozvučná mateřština. Jak známo, naučit se koktat anglicky dokáže každý, ale domluvit se česky na imigračním, finančním či obecním úřadě, to už vyžaduje pořádnou znalost. Nejen češtiny, ale taky právních a správních otázek i psychologických a kulturních specifik. Nebo třeba podepsat informovaný souhlas před chirurgickým zákrokem. Četli jste to někdy? Já to louskala dva dny, plná pochybností, a co teprve vyděšený imigrant, který je nejen nemocný, ale ještě k tomu neví, co a proč má tomu doktorovi podepsat (o informovanosti jeho souhlasu nemluvě)
.
V dobách, kdy od nás všichni prchali, jsme komunitní tlumočníky nepotřebovali a neznali. Teď je situace jiná a společnost potřebuje kvalifikované komunitní tlumočníky různých i velmi exotických jazyků. Tato práce je jiná než tlumočení mírové konference někde v kongresovém paláci. Je jiná než školení prodejců softwarových firem. Komunitní tlumočení je prostě specifický obor a Ústav translatologie Univerzity Karlovy na tuto potřebu zareagoval a začal komunitní tlumočníky vychovávat. Dnes již první z nich působí na českém trhu a JTP považuje za zcela přirozené přijmout je do svých řad.

Vzhledem k tomu, že v tomto čísle tak trochu bilancujeme, považuji za nesmírně pozitivní a optimistické, když po pětadvaceti letech existence naší organizace mohu oznámit, že zakládáme nové odvětví našeho starého oboru, novou sekci komunitních tlumočníků. Doufejme, že přinese užitek nejen jim a jejich zákazníkům, ale celé společnosti.

Amalaine Diabová
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).