ToP 100/2011

18.6 2015
Kauza ProMoPro (A. Diabová)

Z translatologické bibliografie I. Čeňková, D. Kurucová
Nezkrácená internetová verze recenze D. Kurucové na knihu Zuzany Guldanové: Teória a prax súdneho prekladu a tlmočenia

[21. Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod
->http://hejkal.cz/trh/]

Výsledky dvou anket a anketa tohoto čísla

Internetové diskusní skupiny JTP

[Letní knižní veletrh Ostrava
->Letní knižní veletrh Ostrava ]

Sv. Jeroným – učitel církve, patron překladatelů, knihovníků a encyklopedistů T. Mrňávek

Shrnutí závěrečné zprávy z výzkumu spokojenosti neslyšících klientů s tlumočnickými službami poskytovanými v ČR

Čestní členové JTP

Blahoslav Hečko, Bedřich Hodek, Karel Rozsypal

Ako to, že vychádza Revue svetovej literatúry už 47. rok? J. Samcová

Ewald Osers, František Mändl

Malé ohlédnutí a krátké zamyšlení aneb trochu citů neuškodí I. Čeňková

Stý kámen mozaiky A. Rády

Seminář o Common Law aneb óda na Davida Hutchinse G. Babulíková

Vzpomínky pamětnice, aneb přes JTP ke svobodě A. Fuchsová

Lahvová a cihlová! T. Pohl

Výsledky slovníkové ankety J. Vedral

Terminologické workshopy pro překladatele polského jazyka (K. Filgasová)

Z jarního víkendu JTP:
-Využití korpusů v překladatelské praxi
-Neděle produktivního překladatele P. Trusina

Slovník roku 2011 – z předávání cen na letošním veletrhu Svět knihy

Interaktivní anglo-americké reálie (FRAUS) M. Herold

Dále vyšlo (nebo vyjde) A. Šourková

Nové slovníky a glosáře J. Vedrala

Tarify za preklad a tlmočenie v Rakúsku M. Dulová

TERMINOLOGIE:

* Regionální a staročeský gastronomický slovníček aneb Zapomenutá slova našich hospodyněk – XIII. J. Vašák

* Golfová terminologie II. Z. Tomášová, O. Krulík

* Odborný česko-rumunský slovník z oboru právního, správního, ekonomického a politického / Dicţionar de specialitate ceh-român din domeniul juridic, administrativ, economic şi politic – V. D. Božetěch

* Německo - český glosář odborných termínů z oblasti třísouřadnicové a mulitsenzorové měřicí techniky (3D – měření) II. M. Nenáhlo

* Šukajte žinku! R. Kindlerová

* Animali ibridi (italština-čeština) J. Vedral


Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).