Nový měsíčník pro světovou literaturu

Tak prý začíná zase vycházet Světová literatura… možná, že jste někde tuhle zprávu zaslechli. Co je na tom pravdy? Kdo za ní stojí? Kde je k sehnání? Co se tam lze dočíst? Řada otázek, na které se pokusíme najít v tomto článku odpověď.

Světová literatura byl titul, který si za dlouhá léta dobyl pozici výjimečného časopisu. Zvlášť v letech, kdy byly možnosti volných překladů z některých jazyků – slušně řečeno – omezené, stala se jedním z mála pramenů informací o světě za hranicemi . O to víc zamrzel v roce 1996 její zánik. Zmizelo tak jediné periodikum, které pravidelně informovalo o zahraniční a překladové literatuře. Zbyly jenom občasné rubriky v jiných revuích a časopisech.

Odpovědné chování dospělému jedinci velí: pokud ti něco chybí, nestěžuj si a sežeň si to. A pokud to sehnat nejde, tak to zařiď. Té myšlenky se chopilo naše občanské sdružení Splav!, které je vydavatelem nového časopisu.

Tak jak je to tedy? Začíná vycházet nová Světová literatura? Ano i ne. Dovolte přirovnání. V Brazílii nepotkáte fotbalistu, který by nosil na zádech číslo 10. Desítka bylo číslo, které nosil Pelé. V NHL žádný hokejista neoblékne dres s Gretzkyho číslem 99. Ta čísla jsou značka a poznávací znamení. Bylo by tedy od nás nanejvýš troufalé zvolit si do začátku název stejný, jako měla „ta“ Světová literatura. Podobně troufalé, jako kdyby někdo chtěl otevřít Aventinum nebo Osvobozené divadlo. Pojmenovali jsme náš časopis tedy PLAV a světová literatura je „jenom“ v podtitulu. Cíl je ovšem stejný: informovat širokou veřejnost o všem, co se objevuje nového ve světové literatuře a jejích českých překladech.

Co zkratka PLAV znamená? [Jeho stejnojmenná verze pro uzavřenou skupinu zájemců, kterou po dva a půl roku vydáváme, má v podtitulu slova Překladatelé – Literáti – Autoři – Vykladači] Nebráníme se ani daším výkladům – například Překladová Literatura A Vy[ nebo … utvořte si svůj vlastní a podělte se s námi na naší mailové adrese redakce@svetovka.cz].

První číslo, které můžete za cenu 30 Kč najít na pultech knihkupectví od  května, přináší jako hlavní téma měsíce pohled na polskou a ruskou literaturu v dílech tří mladých žen - Polky Doroty Masłowské, Rusky Iriny Děněžkinové a jejich společné české překladatelky, Barbory Gregorové, jejíž překlady obou autorek v současné době vycházejí (Masłowské román Červená a bílá vydává Odeon, Děněžkinové soubor povídek Dej mi! nakladatelství Ikar). Na stejné téma najdete v čísle i přehledový článek Barbory Gregorové a trojrozhovor mezi ní, novinářem a překladatelem Liborem Dvořákem a předsedou redakční rady, Josefem Šlerkou. Ten je i autorem recenze románu Doroty Masłowské. Podotýkám jen, že časopis vychází v bilingvní verzi, tedy, že každý překlad je doplěn o zrcadlo svého oroginálu.

V teoretické rubrice se tentokrát Libor Dvořák zamýšlí nad důvody, proč překládat zavedené starší překlady literárních děl. Názorně si je můžete ověřit na jeho novém překladu Blugakovova Mistra a Markétky (vydává nakladatelství Odeon) v konfrontaci jak s originálem, tak s překladem z pera Aleny Morávkové.

Stabilní rubrikou budou ukázky z chystané produkce nakladatelství. V prvém čísle jde opět o překlad z polštiny – Miłoszovy abecedy, souboru esejů Czesława Miłosze v překladu Václava Buriana, který vydává nakladatelství Paseka.

Druhé číslo se na pultech nachází od začátku června, obsahuje překlady i studie na téma mrtvé jazyky. Objevují se v něm ukázky z překladů Jana z Damašku, apokryfních žalmů, hermetického spisu Corpus hermeticum a mnoho dalšího. Pro následující čísla jsou připravována další témata: pro červencové vydání překlady z italštiny, pro srpnové překlady science-fiction a komiksů, v září vyjde číslo reflektující překladatelskou soutěž Jiřího Levého.

Časopis PLAV – měsíčník pro světovou literaturu je distribuován do sítě knihkupectví. Vychází vždy okolo patnáctého dne v měsíci. Další podrobnosti se dozvíte na internetových stránkách časopisu – http://www.svetovka.cz

Jan Smolka, redakce@svetovka.cz