SLOVNÍK ROKU 2004

 

Odborná porota, složená ze zástupců všech profesních překladatelských a tlumočnických organizací  z České a Slovenské republiky, nakladatelů a dalších odborníků, vybírala mezi 77 tituly přihlášenými do jedenáctého ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP).

 

Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2004 získaly publikace OBRAZOVÝ SLOVNÍK (čeština-slovenština-angličtina-němčina-francouzština). Euromedia – Knižní klub, edice Universum, Praha 2003. a PÄŤJAZYČNÝ OBRAZOVÝ SLOVNÍK (čeština-slovenčina-angličtina-nemčina-francúzština). Ikar, Bratislava 2003.

Cena je spojena s finanční odměnou 20 000,- Kč, kterou věnuje JTP.

Na 2. místě se umístila ENCYCLOPAEDIA BELIANA - SLOVENSKÁ VŠEOBECNÁ ENCYKLOPÉDIA. 3. zväzok Č - Eg. Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003.

 

Cena poroty za překladový slovník:

Ladislav Hradský a kol.: Maďarsko-český slovník I, II. ACADEMIA, Praha 2004.

Cena je spojena s finanční prémií 10 000,- Kč, kterou věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT.

Na 2. místě se umístila publikace PASSPORT - ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK s príkladmi použitia hesiel vo vetách Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, Bratislava 2003.

 

Cena poroty za encyklopedické a výkladové dílo:

ŠUMAVA. Příroda - historie – život. Miloš Uhlíř - Baset, Praha 2003.

2. místo: ENCYCLOPAEDIA BELIANA - SLOVENSKÁ VŠEOBECNÁ ENCYKLOPÉDIA. 3. zväzok Č - Eg. Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003.

3. místo: NOVÉ UNIVERSUM. VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE A-Z. Euromedia – Knižní klub, edice Universum, Praha 2003.

 

Cena poroty za elektronický slovník:

Josef Fronek: VELKÝ ČESKO-ANGLICKÝ (A ANGLICKO-ČESKÝ) SLOVNÍK. LEDA, Voznice 2004.

2. místo: Karel Hais, Břetislav Hodek: VELKÝ ANGLICKO-ČESKÝ (A ČESKO-ANGLICKÝ) SLOVNÍK. LEDA, Voznice 2004.

3. místo: ČESKO-ANGLICKÝ A ANGLICKO-ČESKÝ PAPÍRENSKÝ SLOVNÍK. CD-ROM. Svaz průmyslu papíru a celulózy, Praha 2003.

 

Cena poroty za biografický slovník:

Dana Stehlíková: ENCYKLOPEDIE ČESKÉHO ZLATNICTVÍ, STŘÍBRNICTVÍ A KLENOTNICTVÍ. LIBRI, Praha 2003.

2. místo: BERNÍ RULA. GENERÁLNÍ REJSTŘÍK KE VŠEM SVAZKŮM BERNÍ RULY 1654,  DOPLNĚNÝ O SOUPIS PODDANÝCH  Z ROKU 1651. LIBRI, Praha 2003.

3. místo: Lubomír Sodomka, Magdaléna Sodomková, Markéta Sodomková: KRONIKA NOBELOVÝCH CEN. Euromedia – Knižní klub, Praha 2003.

 

Cena poroty za nejlepší dílo vydané ve Slovenské republice:

ENCYCLOPAEDIA BELIANA - SLOVENSKÁ VŠEOBECNÁ ENCYKLOPÉDIA. 3. zväzok Č - Eg. Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003.

2. místo: Marta Hlušíková: LATINSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK. Jazykové vydaveteľstvo KNIHA - SPOLOČNÍK, Bratislava 2003.

3. místo: PASSPORT -ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK s príkladmi použitia hesiel vo vetách. SPN - Mladé letá, Bratislava 2003.

 

Čestná uznání:

Jaromír Vochala: ČÍNSKO-ČESKÝ / ČESKO-ČÍNSKÝ SLOVNÍK. LEDA, Voznice 2003.

Jaroslav Olša: ČESKO-INDONÉSKÝ SLOVNÍK. LEDA, Voznice 2003.

 

Porota zasedala 6. dubna 2004 ve složení: Dagmar Steinová - předsedkyně poroty (Asociace konferenčních tlumočníků – ASKOT), Amalaine Diabová z pořádající Jednoty tlumočníků a překladatelů, Mgr. Petra Bímová (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), PhDr. Milena Horálková (Komora soudních tlumočníků ČR), Mgr. Antonín Kočí (nakladatelství Euromedia Group), Petr Matoušek (samostatný novinář a odborník na elektronické publikace), Mgr. Jan Nemejovský, BA (Ústav translatologie FF UK v Praze), Doc. PhDr. Eva Ondrčková, CSc. (Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry – SSPOL), PhDr. Magda Petrufová (Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry - SSPUL), Dr. Claudio Poeta (lingvista a lexikolog), Mgr. Silvia Semaková (SSPOL), PhDr. Michal Staša (ASKOT), PhDr. Jiřina Svobodová (nakladatelství LEDA), Olga Vašková (Knižní novinky), Jiří Vedral (Sekce terminologie a lexikografie TermLex – JTP), PhDr. Jarka Vrbová (Obec překladatelů) a PhDr. Ivo Železný (Svaz českých knihkupců a nakladatelů),

 

Všechny tituly přihlášené do soutěže byly vystaveny v expozici JTP SLOVNÍK ROKU na 10. mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA v květnu 2004 v Praze, kde proběhlo i slavnostní předání cen.