SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE PŘIHLÁŠENÉ DO 11. ROČNÍKU SOUTĚŽE SLOVNÍK ROKU

Publikace jsou řazeny chronologicky podle toho, jak byly v období od loňského veletrhu Svět knihy do 31. 3. 2004 do soutěže přihlašovány.

Ivana Mokrošová: NĚMECKO-ČESKÝ / ČESKO-NĚMECKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. Grada Publishing, Praha 2002. 1. vyd. Tradiční i nově vzniklá pojmenování, odborné i hovorové výrazy srozumitelné pacientům. Poprvé u nás byly do překladového slovníku zahrnuty i termíny z Mezinárodní statistické klasifikace nemocí. 912 s. ISBN 80-247-0218-5.

Marie Kaplanová, Markéta Držková: ANGLICKO-NĚMECKO-ČESKÝ POLYGRAFICKÝ SLOVNÍK. Svaz polygrafických podnikatelů, Praha 2003. 1. vyd. Vybrané termíny zachycují širokou tematickou oblast od přípravy tiskovin až po jejich dokončení. Slovník obsahuje základní anglicko-německo-českou část opatřenou indexy a německý a český rejstřík. Též na CD-ROM. 20 000 hesel. 766 s. ISBN 80-239-0169-9.

Marie Kaplanová, Markéta Držková: ANGLICKO-NĚMECKO-ČESKÝ POLYGRAFICKÝ SLOVNÍK. Svaz polygrafických podnikatelů, Praha 2003. Elektronická verze výše uvedeného slovníku.

MULTIMEDIÁLNÍ ENCYKLOPEDIE. PŘÍRODA. KMa, Praha 1997. CD-ROM. Dinosauři, motýli, drahokamy, houby jedlé i jedovaté, plemena psů, stromy. Hardwarové a softwarové požadavky: zvuková karta a libovolný systém Microsoft Windows.

MULTIMEDIÁLNÍ ENCYKLOPEDIE. TECHNIKA. KMa, Praha 1997. CD-ROM. Bojová proudová letadla,, vrtulníky, dopravní letadla, letadla I.sv. války, osobní auta kupé, osobní terénní auta, plachetnice, technika ve vesmíru, hry. Hardwarové a softwarové požadavky: zvuková karta a libovolný systém Microsoft Windows.

MULTIMEDIÁLNÍ ENCYKLOPEDIE. LÉKY. KMa, Praha. CD-ROM. Přehled lékových skupin, seznam firemních názvů, seznam účinných látek, volně prodejná léčiva, vitaminy. Hardwarové a softwarové požadavky: zvuková karta a libovolný systém Microsoft Windows.

VELKÁ ENCYKLOPEDIE EVROPSKÉ UNIE. CD-ROM. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha. Encyklopedie seznamuje uživatele interaktivní a zábavnou formou s řadou aspektů spojených s činností Evropské unie a se vstupem České republiky do EU (dějiny Evropy, evropská integrace, orgány EU, analýza jednotlivých politik). Další informace: odkazy na literaturu, významní Evropané, podrobný atlas Evropy, slovníček integračních pojmů. Fotografie, videosekvence a zvukové nahrávky. Grafický doprovod: Vladimír Renčín. Minimální konfigurace: PC 486/33, Windows 3.1.

DETSKIJ  ILLUSTRIROVANNYJ ANGLO-RUSSKIJ SLOVAR´. Vydavatel ani rok vydání neuveden. Na CD-ROM. Obsahuje anglicko-ruský slovník (10 000 hesel), výkladový slovník, praktické příklady pro užití hesel v hovorovém jazyce, barevnou encyklopedickou část a informace o všech státech světa.

ČESKO-ANGLICKÝ A ANGLICKO-ČESKÝ PAPÍRENSKÝ SLOVNÍK. CD-ROM. Svaz průmyslu papíru a celulózy, Praha 2003. Vydáno jako příloha časopisu Papír a celulóza. Potřebná konfigurace: procesor Pentium nebo vyšší, Windows 95 nebo vyšší, harddisk 5 MB.

SUČASNYJ ANGLO-UKRAJINSKIJ / UKRAJINSKO-ANGLIJSKIJ SLOVNIK-DOVIDNIK. Donec´k, 2003. Anglická gramatika, anglicko-ukrajinské konverzační obraty. Slovní zásoba současného anglického a ukrajinského jazyka. Hovorové obraty i odborná terminologie (technika, medicína). 42 000 výrazů. 574 s.

Pavel Polák: ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÉ VÝRAZY V ANGLIČTINĚ. OSSIS, Tábor 2003. 1. vyd. Anglicko-český a česko-anglický slovník. Terminologie z oboru zpracování masa a z oborů příbuzných: veterinářství, gastronomie, živočišná výroba aj. Seznam chemických látek používaných v potravinářství (kódy E), obrazová schémata k dělení jatečných zvířat s označením tělových partií a druhů masa. 160 s. ISBN 80-86659-04-6.

Jan Balerka: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. Leda, Praha 2003. 1. vyd. Obsahuje též klasickou terminologii, termíny převzaté z italštiny, francouzštiny a latiny a pojmy v ikonografii ustálené. 9 500 anglických výrazů (12 200 významů), 14 700 českých ekvivalentů. 200 s. ISBN 80-7335-033-5.

Zdeněk Quitt, Pavel Kucharský: ČESKO-LATINSKÝ SLOVNÍK STAROVĚKÉ I SOUČASNÉ LATINY. Leda, Praha 2003. 1. vyd. Přehled české výslovnosti latiny, přehled restituované výslovnosti latiny. Mluvnické přehledy a tabulky. Ukázky oficiálních latinských textů (Otčenáš, písně, zprávy a dokumenty). 65 000 českých slov a slovních spojení, 160 000 latinských ekvivalentů. Výrazy běžné mluvy i terminologie. 992 s. ISBN 80-7335-032-7.

Jaroslav Olša: ČESKO-INDONÉSKÝ SLOVNÍK. Leda, Praha 2003. 1. vyd. Jediný česko-indonéský slovník. Nové indonéské výrazy, které se v běžných zahraničních slovnících z konce 20. století ještě nevyskytovaly. Výrazy k reáliím. Frazeologismy a přísloví. 10 000 českých hesel, 25 000 indonéských ekvivalentů. 271 s. ISBN 80-7335-034-3. (viz též str. 26 tohoto čísla).

Zuzana Hlavičková, Jana Svatošová: PRAKTICKÝ SLOVNÍK ŠVÉDŠTINA – ČEŠTINA. Leda, Praha 2003. Kapesní slovník. Hovorové výrazy, základní odborné termíny. Přes 28 000 švédských výrazů a 31 000 českých ekvivalentů ve švédsko-české části a 29 500 českých výrazů a 32 300 švédských ekvivalentů v části švédsko-české. 736 s. ISBN 80-7335-031-9.

Pavel Pohlei, Miloslava Šloufková: PRAKTICKÝ SLOVNÍK RUŠTINA – ČEŠTINA. Leda, Praha 2003. Kapesní slovník. Hovorové výrazy, slang, frazeologie, základní odborné termíny. Seznam nepravidelných sloves. Přes 17 800 ruských výrazů a 26 600 českých ekvivalentů v rusko-české části a 22 000 českých výrazů a 30 300 ruských ekvivalentů v části rusko-české. 736 s. ISBN 80-7335-030-0.

Milena Horálková: NĚMECKO-ČESKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK. Leda, Praha 2003. 1. vyd. Terminologie ze všech právních oborů s důrazem na právo občanské, trestní, obchodní a evropské. Příklady a vysvětlivky, frazeologická spojení. Latinské výrazy užívané v české a německé právní praxi. 16 000 hesel, 26 000 německých výrazů a 35 000 českých ekvivalentů. 384 s. ISBN 80-7335-019-X.

ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO – SVAZEK 10 (obrěsti – patěna). Academia, Praha 2000. 1. vyd. Hlavní redaktor Adolf Erhart. Slovní zásoba zasazena do rámce všech slovanských jazyků. Gramatická charakteristika, odvozeniny, slovotvorný a sémantický vývoj, odkazy na reálie starých Slovanů. Vydáno za podpory Grantové agentury ČR, grant č. 405/98/024. 64 s. ISBN 80-200-0719-9.

Vladimír Just: SLOVNÍK FLOSKULÍ. Academia, Praha 2003. 1. vyd. Podtitul: Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy (je to o tom, napříč spektrem, ošetřit, řádově, tunelovat, vnímat aj.). 226 s.  Redaktorka publikace: Rita Kindlerová. ISBN 80-200-1153-6. 155,- Kč. (viz též ukázka v ToP č. 2003/68).

SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 1950-2003. SVAZKY XI (Pau-Pop) a XII (Por-Rj). Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2003. 1. vyd. 372 s., 364 s. Dosud nejrozsáhlejší encyklopedické dílo tohoto druhu. Hesla obsahují stručné životopisné údaje, informace o výstavách, bibliografii, fotografický portrét umělce a ukázku z jeho díla. Černobílé foto. Rejstřík. Česko-anglicko-německý slovníček nejužívanějších pojmů z výtvarného umění. ISBN: 80-86171-16-7 (XI. Díl), 80-86171-17-5 (XII. Díl). Svazky I-X obdržely v roce 2003 Cenu poroty za biografický slovník.

Dana Stehlíková: ENCYKLOPEDIE ČESKÉHO ZLATNICTVÍ, STŘÍBRNICTVÍ A KLENOTNICTVÍ. LIBRI, Praha 2003. 1. vyd. Velký formát, 620 stran, 1000 obrázků, celostránkové obrazové tabule. V češtině jako první ve svém oboru; srovnatelné encyklopedie v celé Evropě mají pouze třetinový rozsah a mnohé údaje zastaraly, protože poslední z nich byla napsána před 40 lety. Na 3000 hesel od pravěku až po modernu. Velmi podrobný výklad o českých zemích, mistrech (včetně emigrantů a imigrantů), životopisy významných tvůrců, jejich díla a jejich značky (puncy). Historické i technické termíny s cizojazyčnými ekvivalenty. Převodní tabulky vah drahých kovů a puncovní tabulky všech měst někdejší rakouské monarchie a Československa. 1200 Kč. ISBN: 80-85983-90-7.

BERNÍ RULA. GENERÁLNÍ REJSTŘÍK KE VŠEM SVAZKŮM BERNÍ RULY 1654, DOPLNĚNÝ O SOUPIS PODDANÝCH Z ROKU 1651. LIBRI, Praha 2003. 1. vyd. Velký formát, 2 svazky, 2232 stran, Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovala) o soupis poddaných z roku 1651. Unikátní vydání základních údajů z berní ruly připravil a úvodem opatřil Václav Červený. Údaje řazeny abecedně podle příjmení a doplněny (tam kde se nezachovala) o údaje ze staršího soupisu poddaných či urbářů. Dílo ocení nejen historici, archiváři, genealogové či sociologové, ale i jazykovědci a všichni, kdo se zajímají o naši minulost a vlastní kořeny. Celkem 183 000 řádkových položek, které zahrnují příjmení, jméno, odkaz na pramen, obec, okres, panství a povolání, příp. poznámku. Slovníček méně obvyklých a cizích výrazů. Komplet 2 950,- Kč, ISBN 80-7277-058-06.

Jiří Vedral: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK JMEN MĚKKÝŠŮ (červovci, štítkonožci, přílipkovci, plži, kelnatky, ,mlži, hlavonožci). JTP, Praha 2003. 1. vyd. 28 str., 3000 hesel. ISBN 80-86711-67-6.

Antoní Kůrka, František Kovařík: ČESKÉ NÁZVY ŽIVOČICHŮ VI. Pavoukovci (Arachnida) I., pavouci (Araneae) a štíři. Národní muzeum Praha, 2003. 1. vyd. 167 s. 5719 druhů štírů a pavouků. Řazení podle čeledí, latinsko-české. Celkové abecední rejstříky latinský a český. 90,- Kč. ISBN 80-7036-154-9.

Miroslav Šmíd: PRŮVODCE ODBORNÝMI NÁZVY ROSTLIN. Latinsko-český slovník. 2., doplněné vyd. Brázda, Praha 2003. 320 s. Terminologický slovník zabývající se českými významy vědeckých jmen rostlin. 220,- Kč. ISBN 80-209-0302-X.

Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová: ITALSKO-ČESKÝ A ČESKO-ITALSKÝ HOSPODÁŘSKÝ SLOVNÍK / DIZIONARIO ECONOMICO ITALIANO-CECO CECO-ITALIANO. Knihovna hospodářských slovníků. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2003. 1. vyd. 380 s. 30 000 hesel ze současné italštiny (ekonomie, mezinár. a vnitřní obchod, obch. a prac. právo, bakovnictví, burzy, pojišťovnictví, management, účetnictví, statistika, reklama, personalistika, IT aj.). Přílohy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a účtová osnova. ISBN 80-7238-260-8.

Zora Kidlesová, Janka Priesolová, Pierre Brouland: FRANCOUZSKO-ČESKÝ A ČESKO-FRANCOUZSKÝ HOSPODÁŘSKÝ SLOVNÍK / DICTIONNAIRE ÉCONOMIQUE FRANÇAIS-TCHÈQUE TCHÈQUE-FRANÇAIS. Knihovna hospodářských slovníků. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2003. 1. vyd. 376 s. 30 000 hesel z ekonomie, mezinárodního a vnitřního obchodu, obchod. a prac. práva, bankovnictví, burz, pojišťovnictví, managementu, účetnictví, statistiky, reklamy, personalistiky, IT aj.). Přílohy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a účtová osnova. ISBN 80-7238-259-4.

Vlasta Hlavičková, Olga Macíková, Věra Špíglová: ŠPANĚLSKO-ČESKÝ A ČESKO-ŠPANĚLSKÝ HOSPODÁŘSKÝ SLOVNÍK / DICCIONAIRO ECONÓMICO ESPAÑOL-CHECO CHECO-ESPAÑOL. Knihovna hospodářských slovníků. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2003. 1. vyd. 426 s. 30 000 hesel ze současné španělštiny (ekonomie, mezinár. a vnitř. obchod, obchod. a prac. právo, banky, burzy, pojišťovny, management, účetnictví, statistika, reklama, personalistika, IT aj.). Přílohy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a účtová osnova. ISBN 80-7238-261-6.

Edita Chrenková: MAĎARSKO-SLOVENSKÝ PRÍRUČNÝ SLOVNÍK / MAGYAR-SZLOVÁK KÉZISZÓTÁR. 1. vyd. Talentum, Veľký Meder 2003. 631 stran, přes 30 000 hesel a 50 000 lexikálních jednotek. ISBN 80-967693-7-5.

Ladislav Tánkó: SLOVENSKO-MAĎARSKÝ PRÍRUČNÝ SLOVNÍK / SZLOVÁK-MAGYAR KÉZISZÓTÁR. 1. vyd. Talentum, Veľký Meder 2002. 615 stran, přes 25 000 hesel a 45-45 000 lexikálních jednotek. ISBN 80-967693-6-7.

Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault: PÄŤJAZYČNÝ OBRAZOVÝ SLOVNÍK (čeština-slovenčina-angličtina-nemčina-francúzština). 1. vyd. Ikar, Bratislava 2003. 1074 str. 20 800 hesel. Řazeno v 17 souborech a 94 podsouborech. Abecední rejstříky český, slovenský, anglický, německý a francouzský. ISBN 80-551-0648-7.

Mária Čierna, Ladislav Čierny: CESTOVNÝ SLOVENSKO-NEMECKÝ / NEMECKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK. Ikar, Bratislava 2003. 594 str. 550 hesele (slovensko-německá část), 8800 (německo-slovenská). ISBN 80-551-0561-8.

Igor Tóth et. al: ENGLISH-SLOVAK / SLOVAK –ENGLISH ICE HOCKEY DICTIONARY. ANGLICKO-SLOVENSKÝ / SLOVENSKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ĽADOVÉHO HOKEJA. FTVŠ UK Bratislava 2003. Hokejový slovník (500 strán) obsahuje viac ako 10 000 hokejových slov, okolo 2 500 odborných výkladov, 160 názorných grafických znakov, do 100 obrázkov hokejovej výstroje, výzbroje, množstvo hokejových skratiek a symbolov hernej štatistiky pre jednotlivca aj družstvo, a signalizáciu rozhodcov. ISBN 80-88901-76-6.

Martin Aleš: ČESKO-NĚMECKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK. Linde Praha – Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, Praha 2003. 2., aktualizované a doplněné vydání. 480 s. 25 000 hesel - slov a slovních spojení ze všech právních odvětví. Pro přehlednost a úplnost je u některých významnějších pojmů uvedena celá řada ustálených slovních spojení a jejich německé ekvivalenty. 460,- Kč. ISBN 80-7201-448-X.

Martin Aleš: NĚMECKO-ČESKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK. Linde Praha – Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, Praha 2003. 2., aktualizované a doplněné vydání. 532 s. 25 000 hesel - slov a slovních spojení ze všech právních odvětví. Pro přehlednost je u některých významnějších pojmů (např. smlouva) uvedena celá řada dalších slov, které se s tímto heslem pojí, a jejich české ekvivalenty. 480,- Kč. ISBN 80-7201-442-0.

Lubomír Hanel, Jindřich Novák: ČESKÉ NÁZVY ŽIVOČICHŮ V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 3. Paprskoploutvití (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii), maloústí (Gonorynchiformes) – maloostní (Cypriniformes). Národní muzeum Praha, 2003. 1. vyd. 650 výt. 9 čeledí a 3277 druhů. Řazení podle čeledí, latinsko-české. Celkové abecední rejstříky latinský a český. ISBN 80-7036-139-5.

Dagmar Lanská: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ GASTRONOMICKÝ SLOVNÍK. Vysoká škola hotelová v Praze 8, Praha 2004. 1. vyd. 309 s. 500 výt. ISBN 80-86578-29-1.

Milada Pauleová, František Roček: ŠPANIELSKO-SLOVENSKÝ EKONOMICKÝ SLOVNÍK. Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2003. 1. vyd. 328 str. 200 výt. 197,- Sk. ISBN 80-225-1634-1.

Jozef Hrabovský: MALÁ ENCYKLOPÉDIA STAROVEKEJ GRÉCKEJ A RÍMSKEJ LITERATÚRY. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003. 1. vyd. 180 str. + 16 str. obrazovej prílohy. ISBN 80-224-0762-3.

Marta Hlušíková: LATINSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK. Jazykové vydaveteľstvo KNIHA - SPOLOČNÍK, Bratislava 2003. 1. vyd. 934 str. ISBN 80-88814-36-7.

Július Špaňár, Jozef Hrabovský: LATINSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-LATINSKÝ SLOVNík. Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, Bratislava 2003. 7. 1. vyd. 1222 str. ISBN 80-10-00347-6.

Táňa Balcová, Štefan Greňa: ČESKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO ČESKÝ SLOVNÍK. Jazykové vydaveteľstvo KNIHA - SPOLOČNÍK, Bratislava 2004. 1. vyd. 1026 str. ISBN 80-88814-38-3.

Michal Hlušík, Michaela Saccardinová: TALIANSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK. Jazykové vydavateľstvo KNIHA - SPOLOČNÍK, Bratislava 2003. 1. vyd. 961 str. ISBN 80-88814-32-4.

PASPORT -ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK s príkladmi použitia hesiel vo vetách / PASPORT - ENGLISH-SLOVAK LEARNER’S DICTIONARY. Based on PASPORT ENGLISH LEARNER’S DICTIONARY. Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, Bratislava 2003. 7. vyd. 726 str. + CD.  1996 Password Publishers Ltd and 2003 K Dictionaries Ltd. Lexicographer: Ya’acov Levy, Editor: Raphael Gefen. Preklad: Drahomíra Ondrová, Mária Badinská, Anna Šebestová, Alexandra Jarošová. , ISBN 80-10-00009-4.

ENCYCLOPAEDIA BELIANA. SLOVENSKÁ VŠEOBECNÁ ENCYKLOPÉDIA. 3. zväzok Č - Eg. Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003. 1. vyd. 701 str. 2300,- Sk, ISBN 80-224-0761-5.

Mark Morton: NADÍVANÝ PŠTROS aneb ANGLICKO-ČESKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK KULINÁŘSKÝCH KURIOZIT. Volvox Globator, Praha 2003. 1. vyd.  415 s. Obsahuje odbornou část a část s recepty. Z anglického originálu Cupboard Love A Dictionary of Culinary Curiosities, Bain&Cox Publishers 1996 přeložili Tamara Vosecká a Silvie Dušková. Receptová část a odborná redakce Vlastimil P. Fiala. ISBN 80-7207-433.4.

Julius Chromečka: STRUČNÝ ČESKO-NĚMECKÝ SLOVNÍK FRÁZÍ A IDIOMŮ. Přehled německé frazeologie a idiomatiky - výběr nejen hovorových nebo silně hovorových obratů a výrazů, zachycující aktuální slovní spojení současné němčiny. Montanex, Ostrava 2003. 1. vyd. 56 s. ISBN 80-7225-110-4.

Eva Pokorná, Jiří Selichar: ČESKO-NĚMECKÝ a NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍCH HER (basketbal, fotbal, házená, lední hokej, volejbal). Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha 2003. 1. vy. 100 s. 95,- Kč. ISBN 80-246-0663-1.

Vladimír Uchytil, Tomáš Uchytil: PORTUGALSKO-ČESKÝ a ČESKO-PORTUGALSKÝ SLOVNÍK / DICIONÁRIO PORTOGUÊS-CHECO CHECO PORTOGUÊS. Vyd. Josef Šimon – nakladatelství Český klub, Praha 2004. 1. vyd. 414 s. ISBN 80-85637-81-2.

Ivo Machačka: Německo-český slovník. Automobily, silniční vozidla. Výroba, provoz, servis, opravárenství. SYSTEMCONSULT, Pardubice 2003. 1. vyd. 160 s. 15 000 slovníkových dvojic, které představují moderní pojmy a slovní spojení důležité pro současnou automobilovou praxi. ISBN 80- 85629-21-6.

Jaromír Vochala: ČÍNSKO-ČESKÝ / ČESKO-ČÍNSKÝ SLOVNÍK. LEDA, Voznice 2003. 1. vyd. 1356 s. Cca 14 000 hesel v každém směru. Při uspořádání hesel přihlíženo k polyfunkčnosti čínských slovních druhů. Výslovnost zachycená pomocí čínské přepisové abecedy pinyin, grafické rozdělení kompozit slovesné povahy, rejstřík čínských znaků seřazených podle radikálů, srovnání přepisu pinyin a strandardního českého přepisu čínštiny, skloňování čínských osobních jmen v češtině aj. ISBN 80-7335-011-4.

Dušan Hendrych, Miroslav Bělina, Josef Fiala, Pavel Šturma, Pavel Šámal, Ivana Štenglová: PRÁVNICKÝ SLOVNÍK. C. H. Beck, Praha 2003. 2., rozšířené vyd. 1340 s. 4500 výkladových hesel s odkazy na další, související hesla. Stručný seznam právních předpisů. V příloze CD jako nedílná součást publikace. ISBN 80-7179-740-5.

Richard Hindls, Robert Holman, Stanislava Hronová a kol.: EKONOMICKÝ SLOVNÍK. C. H. Beck, Praha 2003. 1. vyd. 520 s. Přes 3000 výkladových hesel ze všech oblasti ekonomie i souvisejících oborů (např. práva, psychologie, metodologie, historie). Odkazy na tisíc titulů odbor. literatury, mezinár. dokumenty, práv. předpisy a www stránky. ISBN 80-7179-819-3.

Lubomír Sodomka, Magdaléna Sodomková, Markéta Sodomková: KRONIKA NOBELOVÝCH CEN. Euromedia – Knižní klub, Praha 2003. 1. vyd. 776 s. Nobelovy ceny za fyziku, chemii, fyziologii a medicínu, literaturu a mír a ceny Švédské říšské banky za ekonomii. Portréty 758 osobností a organizací, historie udílení Nobelovy ceny v letech 1901-2003. ISBN 80-242-1058-4.

OBRAZOVÝ SLOVNÍK (čeština-slovenština-angličtina-němčina-francouština). Euromedia – Knižní klub, edice Universum, Praha 2003. 1. vyd. 1074 s. 35 000 hesel, 6000 obrázků, 800 oborů. Pětijazyčný rejstřík. Z angl. Originálu The Visual Dictionary (vyd. QA International) přeložili P. Příhoda, K. Danielová, B. Slavík, Z. Kleibl, N. Randová, V. Heisler, M. Zikán a A. Kočí.  ISBN 80-242-1070-3.

NOVÉ UNIVERSUM. VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE A-Z. Euromedia – Knižní klub, edice Universum, Praha 2003. 1. vyd. 1303 s. 40 000 hesel, 3500 obrázků. Příloha: CD-ROM s neomezenou platností. ISBN 80-242-1069-X. (CD ROM Universum 3.1. získalo vloni hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2003).

Josef Šimandl, Oto Mádr, Josef Bartoň, Jaroslava Hlavsová: JAK ZACHÁZET S NÁBOŽENSKÝMI VÝRAZY. Pravopis, výslovnost, tvary, význam. Academia, Praha 2004. 1. vyd. 116 s. Výběr hesel zaměřen zvláště na výrazy, jež mohou být z těchto hledisek problematické. Přílohy: Velká písmena v názvech sakrálních objektů, K velkým písmenům při označování artefaktů a jejich námětů, Obecná poznámka k velkým písmenům. ISBN 80-200-1193-5.

ŠUMAVA. Příroda - historie – život.  Miloš Uhlíř - Baset, Praha 2003. 1. vyd. 800 s. Encyklopedicky zpracované dílo (zeměpis, příroda, dějiny, kultura, obživa, doprava, turistika). Rejstříky: místní, živočichů, rostlin a minerálů, jmenný. Německo-český místopisný slovníček. Barevné foto, dobové čb. reprodukce, mapky, grafy, plány. ISBN 80-7340-021-9.

Marc Bavant: MATEMATIKA VORTARO KAJ OKLINGVA LEKSIKONO. ČESKY-DEUTSCH-ENGLISH-ESPERANTA-FRANçAIS-MAGYAR-POLSKI-РУССКИЙ. Kava-Pech, Bobřichovice 2003. 1. vyd. 232 s. Osmijazyčný matematický slovník založený na esperantském názvosloví. Asi 1300 termínů a 1500 základních pojmů matematické vědy. Abecední řazení v esperantu, rejstříky ve všech ostatních jazycích. ISBN 80-85853-65-5.

Mirko Křivánek: ČESKO-ANGLICKO-NĚMECKÝ PRŮVODCE GASTRONOMIÍ A RESTAURAČNÍM PROVOZEM. 1.vyd. LEDA, Voznice 2004. 366 s. Potraviny, jídla, nápoje, příprava, obsluha, stolování, v příslušném jazyce v zemi běžně používané, ale i méně časté, krajkové, hovorové, i zastaralé. Řazeno abecedně i tématicky. ISBN 80-7335-036-X.

Josef Sučík: LEXIKON ČESKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ NAROZENÝCH VE XX. STOLETÍ / The LEXICON of the Czech Visual Artists born in 20th century – na CD-ROM. Barbara Sušíková, Ostrava 2004. 7. vyd. 7000 umělců, 1200 galerií a museí, 4000 reprodukcí, 1500 kolektivních expozicí atd. Pojem „český“ zahrnuje umělce nejen dle místa narození, ale i ty, kteří zde studovali či tvořili. Každoroční aktualizace. Na CD v češtině i v angličtině. Vydáno ve spolupráci s občanským sdružením Společnost pro současné umění. ISSN 1213-9572.

Jiří a Irena Páleníčkovy: ČESKO-INDONÉSKÁ KONVERZACE. 30 s. Základní výrazy a obraty, tématické řazení. Vydalo Velvyslanectví Indonéské republiky, Praha 2004.

Ladislav Hradský a kol.: Maďarsko-český slovník I, II. ACADEMIA, Praha 2004. 2. vyd. 1048 str. (I. díl) a 832 str. (II. díl). 85 000 hesel. Široce zpracovaný lexikální materiál maďarského spisovného a hovorového jazyka, odborné názvosloví vědních oborů a technických odvětví, terminologie právní, obchodní, ekonomická, sportovní, vojenská apod., i starší výrazivo, nezbytné k pochopení děl klasiků maďarské krásné literatury. 1250,- Kč. ISBN 80-200-1144-7. (viz též ToP č. 2004/70, str. 34)

Marvan Jiří: Brána jazykem otvíraná aneb O češtině světové. ACADEMIA, Praha 2004.1. vyd. 350 str. Rozmluvy, úvahy a eseje o jazyce, které vycházely časopisecky v deseti jazycích na třech kontinentech. „Výlety“ do další stovky jazyků celého světa pak čtenáře přesvědčí, že netušená propojení těchto jazyků s češtinou činí ji jazykem světovým. Názorné jazykové mapy, abecední rejstříky jmen, míst a jazyků. ISBN 80-200-0932-9. (viz též ToP č. 2004/70, str. 34)

Andrea Hielscher a kol: DEUTSCH-TSCHECHISCHES FEHRLEXIKON. Nakladatelství Kvarta, Praha 2003. 1., neprodejné vydání. 120 s. Odborný redaktor Leoš Houska. Vyšlo za podpory Spolkového správního úřadu Koln – Ústředí pro zahraniční školství. ISBN 80-86326-38-1.

EKONOMIKA V 11 JAZYCÍCH. Odborný slovník (čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, portugalština, holandština, švédština, polština, maďarština). GRADA Publishing, Praha 2003. 1. vyd. 1136 s. 20 000 hesel a přes 200 000 jejich překladů. Maticový systém, kde v prvním sloupci jsou abecedně seřazená hesla ve všech 11 jazycích (v závorce u hesla zkratka výchozího jazyka), v příslušném řádku pak ekvivalenty ve zbývajících 10 jazycích. ISBN 80-247-0778-0.

MEDICÍNA A FARMACIE V 11 JAZYCÍCH. Odborný slovník (čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, portugalština, holandština, švédština, polština, maďarština). GRADA Publishing, Praha 2003. 1. vyd. 1136 s. 20 000 hesel a přes 200 000 jejich překladů. Maticový systém ( v prvním sloupci abecedně seřazená hesla ve všech 11 jazycích, v řádku ekvivalenty v dalších 10 jazycích. ISBN 80-247-0753-5.

TECHNIKA V 11 JAZYCÍCH. Odborný slovník (čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, portugalština, holandština, švédština, polština, maďarština). GRADA Publishing, Praha 2003. 1. vyd. 1136 s. 20 000 hesel a přes 200 000 jejich překladů. Maticový systém - v prvním sloupci jsou abecedně seřazená hesla ve všech 11 jazycích, v řádku ekvivalenty ve dalších 10 jazycích. ISBN 80-247-0779-9.

Karel Hais, Břetislav Hodek: VELKÝ ANGLICKO-ČESKÝ (A ČESKO-ANGLICKÝ) SLOVNÍK. LEDA, Voznice 2004. Verze slovníku: 1.0, verze programu: 3.11. 281 000 anglických slov a sousloví a 454 000 českých ekvivalentů.   Slovní zásoba periodického tisku, prózy, poezie, dramatu a populárně-vědecké literatury. Frazeologie, hovorový jazyk a slang, odborná terminologie.

Josef Fronek: VELKÝ ČESKO-ANGLICKÝ (A ANGLICKO-ČESKÝ) SLOVNÍK. LEDA, Voznice 2004. Verze slovníku: 1.0, verze programu:3.12. 200 000 českých slov a sousloví a téměř 400 000 anglických ekvivalentů.  Nejobsažnější a nejaktuálnější česko-anglický slovník, spolu s podrobným zpracováním slovních spojení a idiomů, současný spisovný i hovorový jazyk.

M. Sádlíková a kol.: VELKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK. LEDA, Voznice 2004. Verze slovníku: 1.0, verze programu: 3.11. Přes 120 000 českých výrazů a přes 200 000 ruských ekvivalentů.  Všeobecná slovní zásoba současné češtiny a ruštiny, hovorové a slangové výrazy, odborná terminologie. Zkratky a zeměpisné názvy.

Ivan Bošňák: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK / ENGLISH-CZECH AND CZECH-ENGLISH DICTIONARY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS. Montanex, Ostrava 2003. 1076 s. Přes 50 000 hesel a podhesel v každém jazykovém směru. Hlavní důraz na nejnovější elektrotechnickou terminologii, rozlišení britské a americké angličtiny. ISBN 80-7225-069-8. (Viz též recenze v ToP 70/2004, str. 29).

Jaroslav Heřmanský: MODERNÍ ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍCH VÝRAZŮ. Barrister & Principal, Brno 2003. 1. vyd. Mimo u nás běžných sportů zahrnuje i sporty typicky britské či americké (jako např. kriket, bowls, americký fotbal) i nové, tzv. extrémní, jejichž terminologie je většinou slangová.  550,- Kč. ISBN 80-86598-46-2.

Kryštof Bajger: IDIOMATICKÉ VAZBY ŠPANĚLSKO-ČESKÉ. 1. vyd. 78 s. Impex. 2004. ISBN 80-86035-25-5.

Přemysl Hauser a kol.: SLOVNÍK JAZYKOVĚDNÉ TERMINOLOGIE k učebnicím českého jazyka pro základní školy. Nová škola, Brno 2001. 108 s. 600 termínů z oblasti jazykovědy, u každého hesla stručný výklad s příklady a odkazy. 91,- Kč. ISBN 80-7289-0312-8.

Edvard Lotko: SLOVNÍK LINGVISTICKÝCH TERMÍNŮ PRO FILOLOGY. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003. 3. vyd. 128 s. Termíny tradiční i nové, odrážející současný stav jazykovědy, zejména její směřování k interdisciplinárnosti. 61,- Kč. ISBN 80-244-0720-5.

Libuše Hornová: REFERENČNÍ SLOVNÍK GRAMATICKÝCH TERMÍNŮ. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc 2003. 1. vyd. 86 s. Referenční slovník termínů, se kterými se setkávají studenti anglického jazyka. Řazeno anglicky, anglický výhlad hesla, český překlad hesla. 93,- Kč. ISBN 80-244-0738-8.