Medzinárodná federácia prekladateľov FIT oslávila 50 rokov   Vlasta Křečková

V novembri 2003 (20.-22. 11. 2003) v priestoroch paláca UNESCO v Paríži oslavovala medzinárodná federácia prekladateľov FIT, ktorej členom je aj JTP, polstoročie svojej existencie. FIT (Fédération internationale des traducteurs) spája prekladateľov, tlmočníkov a terminológov z celého sveta a v súčasnosti združuje 115 prekladateľských organizácií z 50 krajín.

Za hlavnú tému Dní prekladu v roku 2003 si FIT zvolila stále otvorenú problematiku autorských práv prekladateľov v snahe upozorniť širokú verejnosť na význam prekladateľskej činnosti v oblasti medzinárodnej kultúrnej, ekonomickej, sociálnej a politickej spolupráce. Profesionálne postavenie prekladateľa nie je zatiaľ v mnohých krajinách všeobecne uznávané. Aby mohol prekladateľ kvalitne pracovať, potrebuje nielen kvalitné pracovné podmienky, ale aj odborné vzdelanie.

Problematike autorských práv prekladateľov boli venované najmä prvé dva dni (štvrtok 20. a piatok 21. 11.), pričom prvý deň analyzoval úlohu prekladateľov a ich podiel na svetovom úspechu románu Harry Potter. Okolo okrúhleho stola sa zišli prekladatelia Harryho Pottera Jakob J. Kenda (slovinčina), Marina D. Litvinova (ruština), Torstein Bugge Hoverstad (nórčina), Máire Nic Mhaoláin (írčina), Vesna Stamenkovic Roganovic (srbčina) a zástupca vydavateľstva Gallimard Jeunesse Hervé Milhau.

Druhý deň sa hovorilo o súčasnej situácii v oblasti autorských práv prekladateľov (Carole Croella, Adolf Dietz, Tarja Koskinen-Olsson, Silke von Lewinski) s dôrazom na problematiku autorských práv prekladateľov literárnych textov, vedeckých textov a audiovizuálnych textov.

Tretí deň (sobota 22.11.) bol venovaný problematike autorských práv prekladateľov odborných textov (advokát André Bertrand a prekladateľ Denis Griesmar). Veľmi zaujímavá debata sa rozvinula okolo tvorby európskej normy prekladu, na ktorej pracuje v súčasnosti európsky normalizačný výbor CEN (Comité Européen de Normalisation) a ktorá bude predložená na pripomienkovanie všetkým členským krajinám EÚ. Súčasný stav prác na norme prezentovali prekladateľka a viceprezidentka francúzskej spoločnosti prekladateľov SFT Jacqueline Reuss, expert CEN Daniel Gonduoin a prekladatelia- konzultanti spolupracujúci na tvorbe normy Carmelo Cancio a Patrick Skipwith. Veľký záujem vyvolali najmä otázky certifikácie poskytovateľov prekladateľských služieb, hodnotenia kvality prekladu a požiadavky na vzdelanie prekladateľov.

Záver Medzinárodných dní prekladu 2003 sa niesol v slávnostnom duchu osláv 50-ročnej činnosti FIT. Profesor Michel Ballard hovoril o dejinách a vývoji teórií prekladu a Mauro Rosi, vedúci Centra pre výmenu informácií o liternárnom preklade, spomínal na 50 rokov spolupráce FIT a UNESCO.

Slávnosť pri príležitosti osláv 50-teho výročia FIT zahájila v sobotu podvečer prezidentka FIT Betty Cohen a predstavila knihu Reného Haeseryna Päťdesiat rokov FIT 1953 – 2003, ktorá vyšla pri tejto slávnostnej príležitosti. Najlepší prekladatelia boli ohodnotení dvomi cenami za preklad. Po prvýkrát bola udelená cena za preklad UNESCO, SFT (Société française des traducteurs) a AIF (Agence intergouvernemental de la francophonie) « Mot d´or de la traduction », ktorú získala prekladateľka Françoise NAOUR za preklad románu z čínštiny do francúzštiny (WANG Meng : Des yeux gris clair, Contes de l´Ouest lointain, BLEU de CHINE, 2003). Francúzska spoločnosť prekladateľov (SFT), ktorá bola založená v roku 1947 a jej zakladateľ Pierre-François Caillé bol v rokoch 1953 – 1956 aj prvým prezidentom FIT, udeľuje od roku 1981 Cenu P.-F. Caillé za najlepší preklad. V roku 2003 bola táto cena udelená prekladateľke Julie Sauvage za preklad diela John E . Wills, 1688, A Global History. Preklad z agnličtiny do francúzštiny vyšiel pod názvom Lima, Pékin, Venise…1688, une année dans le monde (Edition Autrement, 2003). Záver slávnostného ceremoniálu sa niesol v spomienkach na 50 rokov činnosti FIT očami jej prezidentov : Adolfo Gentile, Melbourne (1999-2002), Florence Herbulot, Paris (1996 – 1999), Jean-François Joly, Montréal (1990-1996), Anna Lilova, Sofia (1979 - 1981 – 1990).

Na záver nechýbal ani slávnostný prípitok so želaním veľa úspechov do ďalšej činnosti FITu a všetkých jej členov – prekladateľov, tlmočníkov a terminológov.

Bližšie informácie o činnosti FIT a oslavách jej 50-teho výročia na stránkach www.fit-ift.org alebo www.sft.fr.