Normy a certifikace pro překladatele a tlumočníky

Standards and Certifications in the Translation and Interpretation Industry

 

V březnu 2004 uspořádala JTP ve spolupráci s ATA (American Translators Association) stejnojmenný seminář. Celou akci připravil a koordinoval člen JTP Jiří Stejskal, PhD taktéž tajemník ATA.

 

Beatriz Bonnet informovala o připravované americké normě ASTM F15.48, zaměřené na zajišťování kvality překladů se zřetelem na jejich uživatele.

 

Edith Vanghelof hovořila o své zkušenosti s rakouskými normami ÖNORM D 1200 a D 1201 a o práci komise CEN, která připravuje evropské normy pro překladatele a tlumočníky.

 

Jiří Stejskal celý seminář moderoval, shrnul výsledky své studie o tom, jakým způsobem mohou překladatelé a tlumočníci získat osvědčení v různých zemích a seznámil posluchače s nově zavedeným systémem certifikace v USA.

 

Téma bylo zajímavé, diskuse živá (na obr. diskutuje Pavel Král, autor seriálu o CAT /str. 12 tohoto čísla/, pozorně sledován Edithou Vanghelof a Jiřím Stejskalem).

 

Na našich webových stránkách si na adrese

http://www.jtpunion.org/historie/stejskal.htm

můžete stáhnout jednotlivé přednášky v anglickém jazyce:

ð Standards, Certification and Translation Services (Edith Vanghelof)

ð ASTM F15.48 Standard: Consumer-Oriented Guide to Quality Assurance in Translation and Localization (Beatriz Bonnet)

ð Credentialing of Translators and Interpreters: An International Perspective (Jiří Stejskal)

 

foto a text –pk-