Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu překladu a českých dialogů dabovaného audiovizuálního díla na letošní soutěži o Ceny Františka Filipovského v Přelouči

Vladislav Čejchan

Jako vloni i letos se Jednota tlumočníků a překladatelů zapojila do soutěže o Ceny Františka Filipovského vypsáním ceny JTP o nejlépe posouzený překlad a tvorbu českých dialogů.

Sdružení pro udílení cen (Herecká asociace, FITES a město Přelouč) jmenovalo třináctičlennou porotu, do níž bylo, kromě odborníků z těchto sdružení, vybráno po jednom znalci z Obce překladatelů, barrandovského Studia-dabing, České televize, TV Nova, TV Primy, Hollywoodu C.E., Studia Virtual, Warner Bros. ČR a také z Jednoty tlumočníků a překladatelů. Takto jmenovaná porota pak ze svého středu zvolila předsedu, kterým se pro tento rok stal překladatel a tvůrce dabingových dialogů Pavel Dominik, vyslaný Obcí překladatelů. Porota zahájila práci koncem března. Bylo jí posoudit 34 titulů přihlášených k soutěži a koncem května nominovala na udělení ceny v tajném hlasování z každé kategorie tři pořady.

Dovolte, abychom Vás informovali o nominacích v kategorii vypsané Jednotou, abyste se mohli orientovat a případně při reprízách (budou-li jaké) nominace posoudit. K nominacím v ostatních kategoriích a posléze i k vítězům se celkově vrátíme v dalším čísle TOPu.

Na Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů byli letos nominováni (v abecedním pořadí):

Jiřina HRADECKÁ

- za překlad a české dialogy dvoudílného filmu MLADÁ KATEŘINA VELIKÁ (Young Catherine) z produkce USA, přihlášeného Českou televizí.

Scénář Chris Bryant, hudba Isaac Schwarts, režie Michael Anderson. V rolích: Kateřina - Julia Ormondová/Dana Černá, Carevič Pjotr - D. Dinsdale/Jan Vondráček), Carevna Alžběta - Vanessa Redgravová/Eliška Balzerová), Charles de Henry Williams - Christopher Plummer/František Němec, Grigorij Orlov - Mark Frankel/Saša Rašilov, kancléř Voroncev - Franco Nero/Svatopluk Skopal, Johanna Anhaltsko-Zerbstká, Kateřinina matka - Marthe Kellerová/Ljuba Krbová, Bedřich Veliký - Maximilian Sheel/Pavel Rimský. Vyrobila ČT, dramaturgie Jana Hyklová, zvuk Zdeněk Dušek, režie Aleš Sobotka. Tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského, © 2001.

Předloha je velice zajímavá líčením zákulisí příchodu mladičké Němky, anhaltsko-zerbstké nevěsty, do Ruska a líčením jejího zrání a přerodu v ruskou vlastenku, která se v rozhodném okamžiku vzepře osudu trpné rodičky carského potomstva a vezme do svých rukou vládu nad nedohlednou zemí.

Porota ocenila velice dobré zčeštění přes obtížnost volby slovních prostředků, (dvorská i lidová společnost XVIII. stol.) a velice pečlivou synchronní úpravu s hlubokým pochopením vnitřních dějů a smyslu díla.

JIŘÍ JOSEK

za překlad a synchronní dialog, včetně překladu a podtitulků písní díla ALL THAT JAZZ z produkce USA, uvedeného Českou televizí.

Scénář Robert Alan Arthur & Bob Fosse, režie Bob Fosse. V rolích: Gideon - Roy Scheider/Viktor Preiss, Angelique - Jessica Langová/Barbora Munzarová, Kate Jagger - Ann Reinkingová/Dana Černá, Audrey Paris - Leland Palmerová/Vanda Hübnerová, Davis Newman - Cliff Corman/Oldřich Kaiser. Vyrobila Tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského, © ČT 2000, dramaturg Michael Málek, zvuk Radim Štětina, režie: Elmar Kloss.

Původní (dlouhá a tvůrci poněkud natahovaná) předloha díla se vyznačuje nejvyšší obtížností v kombinaci činohry, hudby i tance, se zpěvními partiemi a klade tvůrcům dabingu největší nástrahy. Jednou z nich je sám název: ČT se rozhodla, že ponechá původní název díla v originálu. O jazz však v celém díle rozhodně nejde. Na příběhu naplno žijícího a vyčerpávaného baletního mistra se líčí celý ten zmatek kolem showbussinesu, veškerá ta „pěna dní“, povrchnost i hloubka a nasazení spojené s tímto povoláním. Jeden ze známých baletních a filmových tvůrců formálně pojal prostředí, které tak dobře zná, jako složitý interview a účtování hlavní postavy se smrtí, zosobněnou záhadnou krásnou ženou.

Výsledný tvar Jiřího Joska hovoří vzornou češtinou bez cizích akcentů, se znalostí odborné hantýrky, (což bývá v tomto prostředí velmi obtížné). Dialogy jsou vzorné v souladu slov s hereckými akcemi, mají promyšlený literární styl a vystačí bez berlí zbytečných vulgarismů. Obzvláště obtížná byla interpretace písní, majících většinou dějetvornou funkci, a jejich forma: občas přesný synchronní překlad, občas - dle okolností - podtitulkování.

Jan URBÁNEK za překlad a Jan PECHA za úpravu dialogů

filmu NENÍ KRÁL JAKO KRÁL přihlášeného Studiem Virtual.

Povídka Chris Williams a Mark Dindal; scénář David Reynolds, M: Sting & David Hartley, režie Mark Dindal. Král Kuzko - Daniel Tůma; Yzma, rádkyně - Eva Holubová; Pacho, venkovan - Jiří Hromada. Vyrobilo Studio Virtual pro Falcon Warner Bros., zvuk Lukáš Moudrý a Marek Musil, produkce Alice Dvořáková, režie Jan Pecha. Text písně: Sting/Pavel Cmíral, zpívá Karel Černoch.

Tento animovaný pořad z produkce USA, ztvárňující známý pohádkový příběh, je přeložen dobře plynoucí češtinou. Její poněkud konvenční styl je dán určením pořadu převážně dětskému publiku, které čeština pořadu rozhodně nepokazí, rozšiřuje mu naopak slovní zásobu a výrazově je obohacuje.

Tvůrce českých dialogů (a zároveň režisér) vytváří dialog nevtíravě a uměřeně, jak má u dabingu koneckonců být. Děti, kterým rodiče pořad v půjčovnách vypůjčí, budou z tohoto hlediska „v dobrých rukou“.

Tolik tedy nominace. Pokud jste pořady viděli, můžete si tipnout vítěze. Definitivně se je dovíme, tak jako každý rok, 14. září při slavnostním vyhlášení v Přelouči.

 

[Domů][Novinky][O nás][Slevy][Sekce][Akce][Časopis ToP][Slovník roku][Publikace][Databáze členů][Terminologická databáze][Diskusní skupiny][Pro osvěžení][Články][Odkazy]