Ocenění překladatelé

Řád Danice chorvatské předal 4. června 2001 v Záhřebu prezident Chorvatské republiky Stjepan Mesić Dušanu Karpatskému za jeho dlouholetou práci na seznamování českých čtenářů s díly chorvatských spisovatelů.

v

Ewald Osers, čestný člen JTP, obdržel v dubnu t.r. od britského Institute of Translation and Interpreting prestižní cenu John Sykes Memorial Award for Excellence.  Již dávno zesnulý John Sykes byl jedním ze zakladatelů a prvním předsedou ITI. 26. června pak v Černínském paláci v Praze místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan předal Ewaldu Osersovi Cenu Jana Masaryka „Gratias agit“ za povznesení postavení České republiky v zahraničí.  Každoročně je udělována osmi osobám žijícím mimo území ČR. A do třetice všeho zaslouženého – 3. září převzal E. Osers v Národní knihovně v Praze cenu Premia Bohemica udělenou Obcí spisovatelů.

v

Anton Košťál byl na 6. ročníku Premio Nazionale Civitanova Poesia 2001 v Itálii odměněn cenou „Annibal Carro“ v sekci překladu a esejistiky. Oceněno bylo především jeho dílo lexikografické (italsko-slovenský a slovensko-italský slovník dokončený v roce 1960 a vydaný v roce 1972 a v dalším rozšířeném vydání v roce 1992) a sběr a překlad italských přísloví, s některými z nichž jsme se setkali i na stránkách našeho časopisu.

v

Na květnovém veletrhu Svět knihy se tradičně udělují ceny i anticeny (o těch druhých na vedlejší stránce). Výroční cenu Nakladatelství Vyšehrad získal Radislav Hošek za překlad díla Aurelius Augustinus Říman-člověk-světec.Z cen Akademie SF, fantasy a hororu uvádíme odměněné překlady členů Obce překladatelů: vítězem kategorie nejlepší překladatel se stal in memoriam Tomáš Hrách. V kategorii Nejlepší SF zvítězil - také v Hráchově překladu - román N. Stephensona Sníh. V kategorii Nejlepší neangloamerický překlad získala prvenství kniha Stanislava Lema Kyberiáda v překladu Pavla Weigla. Nejlepší zahraniční knihou byl vyhodnocen román Ubik od P. K. Dicka v překladu Richarda Podaného.

v

Výsledky 9. ročníku PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE JIŘÍHO LEVÉHO, kterou pro mladé a začínající překladatele do 35 let pořádá Obec překladatelů, byly vyhlášeny 14. června v pražském Mánesu. Odborná porota ve složení L. Šenkyřík (předseda), M. Jindra, S. Rubáš, M. Vinická, O. Uličná a J. Zoubková hodnotila práce 57 soutěžících. První cenu neudělila ani v jedné ze tří kategorií.

Nositeli 2. ceny v kategorii umělecké prózy jsou: M. Castiellová za překlad z italštiny (Dario Fo: Svatý komediant František) a R. Hýsek (z angličtiny - John Fante: Zeptej se prachu). V kategorii byly dále uděleny tři 3. ceny: D. Petrů (z angličtiny - Tom Clancy: ruthless.com), M. Marková (z francouzštiny - Georges Pérec: Obrazárna) a J. Marek (z angličtiny - E. L. Doctorow: City of God). Čtyři čestná uznání: L. Horníček (z angličtiny - Raccoona Sheldonová: Slabý článek), V. Tupá (z ruštiny - Viktor Pelevin: Žlutá střela), J. Sovová (z italštiny - Alberto Moravia: La Vita interiore) a A. Chromá (z angličtiny - Julian Barnes: Promluvme si o tom). V kategorii poezie 2. cenu získali J. Zajíčková (z hebrejštiny - Jehuda al-Charizí: Sefardští básníci) a M. Komanec (ze staroangličtiny - staroanglická poezie - Poutník, Boj na Finnově hradě). Dvě čestná uznání: V. Revická (z angličtiny - Louise Glücková: Básně) a L. Kozlová (z furlánštiny - Federico Tavan: Kosmická loď). Oba příspěvky v kategorii kritiky překladu byly oceněny mimořádným uznáním: D. Votrubová za zhodnocení Malého překladu Goldsmithova Vikáře wakefieldského a M. Matouchová za stylistické hodnocení překladu prózy Davida Lodge Hostující profesoři.

Blahopřejeme!

[Domů][Novinky][O nás][Slevy][Sekce][Akce][Časopis ToP][Slovník roku][Publikace][Databáze členů][Terminologická databáze][Diskusní skupiny][Pro osvěžení][Články][Odkazy]