NORMY ISO PRO TLUMOČNICKÉ KABINY - pokračování

Dana Langerová, ASKOT

Na základní informaci o normách a technických podmínkách pro kabinové tlumočení navazujeme díky spolupráci JTP a ASKOT tímto dalším materiálem. V některém za dalších čísel přineseme aktualizovaný přehled stávajících přenosných a stálých kabin, tak jak je technická komise ASKOT průběžně sleduje. Požadavky na kabiny pro simultánní tlumočení stanovují normy ISO (International Organization for Standardization), které vyšly koncem r. 1998 v nové, revidované verzi. Tentokrát uvádíme stručný přehled změn, které nová verze přináší. (redakce)

ISO 2603 Kabiny pro simultánní tlumočení /stálé kabiny/ (3. vydání, 15.11.1998)

Kabiny, které byly již dříve postaveny podle předchozí verze normy, lze používat i nadále. U této normy došlo k malému počtu změn. Předepsané rozměry kabiny zůstávají stejné s tím, že do celkového počtu 6 kabin by alespoň jedna měla mít šířku 3,20 m (tj. rozměr pro 3 tlumočníky), při vyšším počtu kabin by všechny měly mít tuto šířku.

Výška okna by nově měla být 1,20 m (dříve 0,80 m), a boční okno (tj. okno mezi kabinami) by při stejné výšce mělo být 1,10 m hluboké.

Ve dveřích do kabiny má nově být průhled o velikosti 0,22 x 0,20, kterým lze bez otevření dveří zjistit, zda se v kabině pracuje. (Další charakteristiky viz norma.)

ISO 4043 Přenosné kabiny pro simultánní tlumočení (2. vydání, 15.11.1998)

U této normy je změn více. Pro připomenutí ale uveďme, co platilo již v předchozí verzi:

Norma nepovoluje kabiny stavěné na stůl. Za kabinami by měl být prostor 1,5 m z bezpečnostních a protipožárních důvodů. Kolem kabin by se nemělo procházet při vstupu do sálu a je-li to možné, měl by být oddělený přístup do kabin. Není povolen závěs místo dveří, ani posuvné dveře. Zdůrazněn je opět přímý výhled do sálu , tj. na řečníka, předsedu, ostatní účastníky a na tabuli a projekční plátno. Platí požadavek na dokonalou zvukovou izolaci a větrání.

Nově jsou stanoveny rozměry: hloubka a výška ve všech třech případech stejné (hl. 1,6 m a v. 2,0 m), šířka v případě do 2 kabin 1,60 m, při 2 – 3 kabách 2,40 m a při 3 - 4 kabinách 3,20 m

Nejsou již povoleny minimální rozměry (š. 1,5 m, hl. 1,5 m, v. 1,9 m), s výjimkou zcela výjimečných případů, kdy je nedostatek místa.

Pro zajištění dobrého výhledu budou kabiny v místnosti s rovnou podlahou vyvýšeny alespoň o 30 cm oproti podlaze. Vhodná je plošina (praktikabl) bezpečné konstrukce, pokrytá kobercem či jinak protihlučně uzpůsobená, při chůzi po ní nesmí skřípat a praskat

Výška okna je 0,8 m (dříve 0,7 m), pracovní stůl ve výšce 0,72-0,76 m (dříve 0,73 m +- 0,01), hloubka pracovní plochy 0,5 m (dříve 0,45 m), prostor pro nohy minimálně 0,45 m, do kterého nesmí zasahovat žádné podpůrné konstrukce.

Pro zajímavost: Židle má splňovat tyto požadavky: pětiramenná noha, nastavitelná výška, nastavitelné opěradlo zad, opěradlo pro ruce, nehlučná rejdovací kolečka, čalounění z materiálu, který rozptyluje teplo. Dále samostatné pohyblivé opěrky na nohy. (Pozn. židle většinou dodává provozovatel sálu.). Další charakteristiky viz norma.

Požadavky na tlumočnické zařízení stanovuje norma IEC 60914.

 

[Domů][Novinky][O nás][Slevy][Sekce][Akce][Časopis ToP][Slovník roku][Publikace][Databáze členů][Terminologická databáze][Diskusní skupiny][Pro osvěžení][Články][Odkazy]