Jeronýmovy dny 2000 v Bratislavě, Banské Bystrici, Praze a Stockholmu

V Bratislavě si JTP připomněla Mezinárodní den překladu 28. září v Zichyho paláci společně se Slovenskou společností překladatelů odborné literatury (SSPOL). Předseda JTP, PhDr. Andrej Rády, připomněl, že JTP pracuje už 10 let, a krátce shrnul její akce za poslední rok. O také desetileté historii SSPOL a o Překladatelské univerziádě promluvily bývalá předsedkyně SSPOL, doc. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. a současná předsedkyně, PhDr. Anna Šebestová. Integrace Slovenska do EU - překladatelský a terminologický úhel pohledu bylo téma přednášky Mgr. Pavla Tvarožka, JUDr. Márie Krošlákové, ředitelky Sekce Institutu pro aproximaci práva při Úřadu vlády SR, a PhDr. Soni Ťavodové z Centrální překladatelské jednotky téhož institutu. Předseda JTP poté předal ceny autorům odměněných publikací v 7. ročníku soutěže Slovník roku, vydaných mimo území ČR. Cenu poroty za vynikající encyklopedické dílo zástupcům redakce 1. svazku Encyclopaedia Beliana (Encyklopedický ústav SAV, Bratislava 1999) a Čestné uznání poroty udělené dílu Wörterbuch der Redensarten zur Fackel (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1999) úřadujícímu prezidentovi Rakouské akademie věd a vedoucímu autorského kolektivu slovníku, prof. Dr. Wernerovi Welzigovi (foto vpravo). V rámci programu byla též slavnostně podepsána rámcová smlouva o pojištění profesní odpovědnosti za škodu z činnosti překladatele mezi JTP a pojišťovnou Kontinuita, a.s.

Organizátorem zajímavého setkání v rámci banskobystrické části Jeronýmových dnů (29. 9.) na Univerzitě Matěje Bela byla terminologická a lexikografická sekce JTP TermLex, v čele se svou mluvčí PhDr. Vlastou Křečkovou. PhDr. Zory Jurčacková, CSc. promluvila na téma Význam terminologie v mnohojazyčné informační společnosti. Po diskusi k přednášce se debata přenesla i na JTP. Na otázky přítomných členů i nečlenů odpovídali předseda JTP PhDr. Andrej Rády, místopředsedkyně JTP PhDr. Vladimíra Hudáková a kolegyně Ľuba Vávrová, organizátorka bratislavského Klubu kultury překladu, kteří na setkání přijeli s Bratislavy. Andrej Rády

 

Praze JTP dle pravidla „moudřejší ustoupí“ pořádala Jeronýma o týden později, původní termín nám totiž uzmuli Mezinárodní měnový fond, Světová banka a italské hnutí Ya Basta. Na semináři nejen pro soudní tlumočníky proběhla za účasti více než sedmdesáti kolegyň a kolegů z Čech, Moravy a Slovenska živá diskuse a užitečná výměna zkušeností z ČR a SR na téma aktuální a budoucí legislativy, tarifů, rizik povolání, možností působení JTP a dalšího vzdělávání. Na Počítačovém odpoledni se hovořilo o počítačem podporovaném překladu (CAT), o informačních zdrojích překladatele na Internetu (přednášky najdete na webových stránkách JTP) a o lokalizaci programového vybavení z pohledu lokalizační agentury (L. Škarda, VIRTUS). Své produkty představily firma REWIN (WinGed200), LEDA, TOVEK a LINGEA. Její jednatel Ing. Jan Všianský (foto vlevo) pak na večírku přebíral i hlavní cenu soutěže SLOVNÍK ROKU 2000 za LINGEA LEXICON 2000: ANGLICKO-ČESKÝ/ČESKO-ANGLICKÝ VELKÝ SLOVNÍK. Všechny přítomné příjemně překvapil tím, že si - poprvé v sedmileté historii soutěže - z dvou cen „na podržení“ vybral bronzovou plastiku otevřeného slovníku a organizátorům vrátil zpět do sbírky peněžní výhru. Za doprovodu podmanivého swingu Tria Víta Fialy byl pokřtěn náš první elektronický ediční počin - cédéčko 10 let JTP a vylosováno bylo deset respondentů ankety - ceny věnovala nakladatelství LEDA, LINGEA a JTP. Hostem večera byl profesor Josef Fronek z Glasgowské univerzity. Spolu s ředitelem nakladatelství Leda PhDr. Rudolfem Červenkou (foto vpravo dole) představili zbrusu nový VELKÝ ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK a pohovořili o řeholi lexikografově a spolupráci s nakladatelem ctícím kvalitu. Pan ředitel Červenka potěšil všechny přítomné členy JTP vyhlášením 15% slevy, s kterou mohou od nynějška v sídle nakladatelství nakupovat. jeronym@doctor.com

 

„Jeronýma“ ve Stockholmu (29.9.) uspořádaly ve společenském a kulturním centru Stockholmské univerzity Svaz autorizovaných překladatelů, Svaz odborných překladatelů, překladatelská sekce Švédského svazu spisovatelů a Institut překladatelství a tlumočnictví Stockholmské univerzity ve spolupráci se Švédskou televizí a Divadelním svazem. Dopoledne bylo ve znamení Evropské unie, jejímž členem se Švédsko stalo před pěti lety: problematika překladů v rámci EU, postavení švédštiny mezi jejími „velkými jazyky“, možnosti získat finanční podporu EU na literární překlady z malých jazyků. Charlotte Rydellová, tajemnice švédského MZV pro otázky jazykové politiky EU, hovořila o praktických problémech s organizací „evropského jazykového Babylónu“, který bude po přijetí nových kandidátských zemí ještě komplikovanější a o reorganizaci tlumočnického a překladatelského servisu EU - tedy o redukci počtu jednacích jazyků. To je však v rozporu s principem rovnoprávnosti (i jazykové) všech členů Unie a tak si přednášející vyslechla řadu protestů a kritických poznámek. Odpoledne přiblížila Monica Scheerová svoji práci v televizi při titulkování pořadů a rozesmála celý sál vtipnými příklady z překladu britského Monthy Pythonova létajícího cirkusu. Ve Švédsku jsou všechny televizní pořady titulkovány (vyjma programů pro děti), dabing zde nemá tradici. Závěrem byl představen časopis IDIALOG (V rozhovoru), zaměřený spíše na překlad umělecký. Zájemci si jej mohli sami prohlédnout na počítači. Neboť bez znalosti nových médií se žádný překladatel neobejde a sám Svatý Jeroným by si v dnešní době jistě místo brka a kalamáře pořídil notebook. Jana Holá

 

[Domů][Novinky][O nás][Slevy][Sekce][Akce][Časopis ToP][Slovník roku][Publikace][Databáze členů][Terminologická databáze][Diskusní skupiny][Pro osvěžení][Články][Odkazy]