Tuneláři všech zemí a oborů, spojte se!

Léto a okurková sezóna? Ani náhodou! Před námi všeliké summity, rozhodování, soutěžení, přijímání a vstupování, doba, jak klasik praví, těhotná je událostmi, a supi i lišky mazané loví translatologickém revíru. A co s tím má společného tunelování? Nebojte se, o bankách i ocelárnách psát nebudu. Ono lze totiž tunelovat i v naší branži - lidi, jejich vědomosti i osobní údaje.

Již dlouho víme, že v září se k nám sjede finanční výkvět všehomíra, na nějž si brousí zuby anarchisté, militantní ekologové a rozbrojníci všelicí, na ně pak zase profesionálové našich i dalších spřátelených bezpečnostních složek. Ale k naší profesi: Jak praví jiný klasik, Jaro je tu, leč nikdo se neshání po tlumočnících a překladatelích. Je nám to divné, tak se začneme sami zajímat a vzápětí se už nepřestáváme divit. Jazykové a další přidružené služby nezajišťuje žádné ministerstvo, jeho orgán či podorgán, ani, alespoň, žádná a. s. či s. r. o., ale pouhé sdružení soukromých osob, zvoucí se Výkonným organizátorem Výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky Praha 2000. Vypsalo soutěž, jejíž účastníci museli nejprve složit nevratných 5000 Kč, aby vůbec byla otevřena jejich obálka. Ta měla dle vyhlašovatelů obsahovat mj. nabídkovou cenu (a z toho částku připadající na formu sponzorského plnění - ano, čtete dobře, sponzorovat MMF a Světovou banku!), uchazečovy reference, výpis z rejstříku, absenci konkurzu a osvědčení o způsobilosti tlumočníka (překladatele) tlumočit (překládat) odborné texty z oblasti ekonomie, finančnictví a bankovnictví. Nabídková cena za dodávku služeb „v období duben-srpen (překlady) a 18.-30. září (tlumočení)“ měla být stanovena, aniž zadavatel specifikoval takové maličkosti jako jsou počet zasedání, hodin, sekcí, jazyků, stránek. Zato však dodal. že „...při hodnocení nabídky bude brán zřetel zejména na splnění požadavků, výši nabídkové ceny a celkový finanční objem plnění formou sponzoringu. (...) ... formou sponzoringu může být realizována část dodávky či dodávka celá (...). Věříme... že vstřícným přístupem přispějete k zabezpečení závazků, které na sebe převzala vláda ČR...“ Výkonný organizátor žádné bližší informace (jazyky, dny, počet tlumočníků) nepodával. Na onom peněžním ministerstvu pak (snad) kompetentní paní sdělila, že „ty překlady se dělají většinou hlavně předem a pak následně“ a že „oni si asi stejně tlumočníky přivezou, takže to jde jen o nějaké k nim“. Na poznámku, že na západě je zvykem, že v kabině na takovýchto akcích bývají v kabině alespoň tlumočníci tři a jen u nás ještě stále sedáváme po dvou, se ta paní podivila „no ale jak by se tam dva vešli, tam je místo jen pro jednoho!“. Takže možná se ti ekoanarchisté nebudou muset ani moc snažit, aby zabránili řádnému průběhu zasedání. Zbývá jen dodat, že sdružení soukromých osob se může kdykoliv rozpustit, tedy i v poslední den akce - a vymáhejte pak honoráře! Nebo jestli to vlastně nemá být ten sponzoring...

Kolem toho našeho usilovně připravovaného Vstupu se taky dějí věci. Tak například jeden z oněch velkých tendrů na překlady evropských zákonů, direktiv a přepisů (komunitární aki se tomu již také říká), při kterých bylo prý tolik dbáno na odborné kvality, praxi e reference uchazeče, vyhrála organizace jež v době podání přihlášky neměla v předmětu podnikání ani tlumočení, ani jakékoliv jazykové služby, o překladech nemluvě.

Takovýchto veřejných soutěží bylo již několik a uchazeči byli různí, tu- i cizozemští. Spolu s přihláškou museli doložit i seznamy překladatelů (vč. jejich vzdělání, praxe atd.), kteří se v případě získání zakázky budou na překladech podílet. Mnozí z nás byli osloveni, někteří dotyčným oslovovatelům a oslovovatelkám své údaje poskytli, někdo dokonce v dobré víře podepsal i závazek, že nebude spolupracovat s žádnou jinou takovou organizací. A tu jsme u onoho tunelování osobních dat. O překladech v rámci případně vyhraného konkurzu si dotyční překladatelé mohou nechat jen zdát. A v případě, že sběratel osobních dat v soutěži neuspěl, může je výhodně prodat uchazeči jinému, který snad bude mít více štěstí. Na adrese, co ta paní uváděla, ji pochopitelně nikdo nezná. Pátrá se tedy dál. Na ptáky pak máme v našich zemích opravdu štěstí - v politice, ocelářství i překladatelství.

Tak hezké léto - až bude všechno za námi, v září si to povíme na mém (a našem) svátku!

Jeroným

 

[Domů][Novinky][O nás][Slevy][Sekce][Akce][Časopis ToP][Slovník roku][Publikace][Databáze členů][Terminologická databáze][Diskusní skupiny][Pro osvěžení][Články][Odkazy]