Domů

Novinky

O nás

Slevy

Sekce

Akce

Časopis ToP

Publikace

Databáze členů

Terminologická databáze

Diskusní skupiny

Pro osvěžení

Články

Odkazy

Slovenské stránky

Anglické stránky

 

 

Sekce technického překladu JTP chystá terminologickou databázi na našich internetových stránkách

Jednou z iniciativ Sekce technického překladu (STP) Jednoty tlumočníků a překladatelů je příprava terminologické databáze na internetových stránkách JTP. Tato databáze by členům sekce (případně i dalším členům JTP, kteří se do projektu zapojí) umožnila vzájemně si zpřístupnit terminologické poznatky získané při vlastní překladatelské nebo tlumočnické činnosti, a tím zkvalitnit svou práci. se Bude se jednat zejména o terminologii z technických oborů nebo jiných speciálních oblastí.

Terminologická databáze bude souhrnem terminologických glosářů, které budou uveřejněny na internetových stránkách JTP v rámci informací o Sekci technického překladu.

Terminologické glosáře, jejichž autory jsou (převážně) členové STP, jsou zaměřeny oborově a obvykle jsou sestaveny pro jeden výchozí a jeden cílový jazyk. V glosářích bude možné vyhledávat přímo na webu nebo si glosáře stáhnout na vlastní PC. Seznam glosářů včetně základních informací o jejich obsahu, zaměření, rozsahu (počtu hesel) apod. bude veřejně přístupný. Veřejně přístupný bude též jeden demo glosář, aby si každý mohl udělat představu o obsahu databáze. Pro přístup k dalším glosářům však již bude nutné heslo. Přístup do TD budou mít automaticky členové STP, ostatní členové JTP mají možnost přístup získat, pokud se do projektu sami zapojí – tj. přispějí do databáze alespoň jedním vlastním terminologickým glosářem.

V současné době probíhá shromažďování glosářů. V nejbližší době bude terminologická databáze na webových stránkách JTP otevřena (o čemž budete včas informováni) a bude průběžně doplňována dalšími glosáři. Do budoucna pak STP uvažuje i o sjednocení glosářů do jednotné databáze a o jejím případném komerčním využití. Vše bude ovšem záviset na jejím rozsahu a kvalitě.

Členové JTP, máte-li zájem se zapojit do projektu Terminologické databáze STP, ať již jako uživatelé, nebo jako poskytovatelé zajímavých glosářů, zašlete zprávu na e-mailovou adresu eva.nevrla@iol.cz a dostanete obratem potřebné informace a podklady. Nejste-li doposud členy Sekce technického překladu a máte-li zájem se našimi členy stát, zašlete žádost o přihlášku na adresu slanska@pce.czcom.cz, nebo poštou na adresu Zuzana Slánská, Bělehradská 513, 530 09 Pardubice.

Věříme, že rozsah i kvalita terminologické databáze se bude úspěšně rozvíjet a přispěje ke zefektivnění práce tlumočníků a překladatelů při odborně zaměřených akcích.

Eva Nevrlá, Sekce technického překladu JTP